Number of the records: 1  

Knihověda.cz: česká knižní kultura do roku 1800 online

 1. 1.
  0534417 - MÚA 2021 RIV cze U - Conference, Workshop Arrangement
  Hradilová, Marta
  Knihověda.cz: česká knižní kultura do roku 1800 online.
  [Knihověda.cz: Czech book culture until 1800 online.]
  [Praha, 26.10.2020-26.10.2020, (K-CST 66/0)]
  R&D Projects: GA MK(CZ) DG16P02H015
  Keywords : book culture * digital humanities * retrospective bibliography
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)

  Cílem konference bylo představit výzkumný potenciál webového portálu „Knihověda.cz“
  odborníkům z různých badatelských oblastí a iniciovat širší metodologickou diskuzi o vývoji a dalším směřování české kodikologie a knižní kultury.

  The aim of the conference was to present the research potential of the web portal “Knihověda.cz” to experts from various research areas and to initiate a broader methodological discussion on the development and further direction of Czech codicology and book culture.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0312616

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.