Number of the records: 1  

Zařízení pro poloautomatické leptání metalografických vzorků

 1. 1.
  0533826 - ÚPT 2021 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Mikmeková, Šárka - Ambrož, Ondřej
  Zařízení pro poloautomatické leptání metalografických vzorků.
  [Apparatus for semi-automated etching of metallographic samples.]
  Internal code: APL-2020-01 ; 2020
  Technical parameters: Aparatura byla vyrobena za účelem řízeného selektivního leptání vzorků vysokopevnostních ocelí s možností dosažení vzorků s povrchem umožňujícím odlišitelnost jednotlivých fází v mikrosnímcích získaných pomocí elektronového mikroskopu.
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Bc. Jan Čermák, cermak@isibrno.cz
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : metallography * AHSS steel * phase separation * selective etching
  Subject RIV: JG - Metallurgy
  OBOR OECD: Materials engineering

  Funkčním vzorkem je prototyp semi-automatické leštičky metalografických vzorků. Aparatura umožňuje řízené leptání a následné čištění metalografických výbrusů. Proces se vyznačuje vysokým stupněm opakovatelnosti a možností přesně odladit leptací proces za účelem dosažení různé leptací rychlosti pro jednotlivé fáze ve vysokopevnostních ocelích.

  A prototype of a semi-automated polishing apparatus is presented as a functional sample. The apparatus enables controlled etching process and contiguous metallographic sample cleaning procedure. The etching process has a high degree of reproducibility and the apparatus allows precise control of the etching conditions. It results in a possibility to obtain optimal etching rate for each selected phase in advanced high strength steels.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0312079
   
Number of the records: 1