Number of the records: 1  

Světelný zdroj pro detekci biologického materiálu barveného Alizarinovou červení S s rozšířeným paprskem

 1. 1.
  0523314 - ÚBO 2020 RIV cze P1 - User Module
  Halačka, Karel
  Světelný zdroj pro detekci biologického materiálu barveného Alizarinovou červení S s rozšířeným paprskem.
  [Light source for detecting biological material stained with Alizarin red S extended beam.]
  2020. Owner: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. Date of the utility model acceptance: 27.02.2020. Utility model number: 33795
  R&D Projects: GA TA ČR TG03010048
  Keywords : light source
  OECD category: Fishery
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0033/uv033795.pdf

  Světelný zdroj s rozšířeným paprskem určený k zefektivnění detekce záření emitovaného laserovým paprskem v nativním či fixovaném biologickém materiálu (kalcifikované útvary kosterní soustavy, tj. zejména ploutevní paprsky) barveném Alizarinovou červení S.

  The light source with expanded ray intended for effective detection of radiation emitted by the laser rays in wet or fixed biological material (calcify shapes skeletal system, i. e. especially fin radii) staining with Alizarin red S.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0307678

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  0523314.pdf0264.7 KBPublisher’s postprintopen-access
   
Number of the records: 1