Number of the records: 1  

Klasifikátory kosatců, pivoněk a denivek v Průhonické botanické zahradě

 1. 1.
  0522659 - BÚ 2020 RIV CZ cze L3 - Certified Methodologys
  Sekerka, Pavel - Blažek, Milan - Blažková, Uljana - Caspers, Zuzana - Macháčková, Markéta - Fáberová, I. - Papoušková, L. - Matiska, P. - Koudela, M.
  Klasifikátory kosatců, pivoněk a denivek v Průhonické botanické zahradě.
  [Descriptor lists for irises, peonies and daylilies in the Průhonice Botanic Garden.]
  Internal code: metodika 01- klasifikátory ; 2019
  Technical parameters: 65056/2019-MZE-18133
  Economic parameters: Přesné popsání jednotlivých deskriptorů a metodika jejich užití pro obtížnější deskriptory zefektivní práci kurátorů a umožňuje zapojení i méně proškolených pracovníků i snadnější sdílení dat. Metodika přispívá svým dílem k ochraně nejcennějších materiálů prastarých a historických kultivarů. Díky jejich praktickému používání byly zjištěny duplicity, které můžeme následně vyřadit a tímto významně přispět k racionalizaci rozsahu kolekcí a prací v botanické zahradě a naplnit jeden z akčních cílů Národního programu. Umožňuje racionalizovat výběr nových kultivarů vzhledem ke kombinacím znaků, které zatím nejsou v kultuře, což je významné především v rámci rozsáhlých kolekcí, jako jsou v našem případě kosatce.Zaznamenaná data přesně identifikující kultivary mají význam pro identifikaci, výběr a zavedení kultivarů do praxe i jejich využití v projekci zahrad, především u historických objektů. Může sloužit i jako podklad pro výběr a hodnocení ve šlechtění a tím zvýšit konkurenceschopnost zahradnických firem.
  Certifying body: Odbor environmentálního a ekologického zemědělství, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1, Česká republika. Certificate issue date: 11.12.2019
  EU Projects: European Commission(XE) 2018-1-CZ01-KA202-048171 - BARET
  Grant - others: Ministerstvo zemědělství(CZ) 51834/2017-MZE-17253/6.2.15
  Program: Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství
  Institutional support: RVO:67985939
  Keywords : iris * paeonia * daylily * descriptor list
  OECD category: Agronomy, plant breeding and plant protection

  V roce 2015 bylo Radou genetických zdrojů odsouhlaseno rozšíření kolekcí genetických zdrojů Národního programu genetických zdrojů Rostlin o rody Hemerocallis (denivka) a Paeonia (pivoňka). Kromě výběru rostlin, vhodných pro zařazení do Národního programu, jsme začali postupně ve spolupráci se studenty Katedry zahradnictví FAPPZ České zemědělské univerzity v Praze připravovat klasifikátory pro tyto rody. Klasifikátor měl umožnit popis jak botanických znaků planých druhů, protože plané druhy pivoněk a denivek jsou rostliny LAKR a je tedy vhodné je zařadit do Národního programu, tak i pokročilých zahradních okrasných odrůd. Současně se ukázalo, že námi používaný klasifikátor pro kosatce je koncipovaný především pro kosatce s kartáčky (Iris subgen. Iris). Během posledních dvaceti let se však čeští šlechtitelé začali specializovat i na další skupiny kosatců, především na kosatce sibiřské, japonské a kosatce skupiny Spuriae, které nemají na vnějších okvětních lístcích kartáček chlupů a také v dalších znacích se od-lišují od podrodu Iris. Proto jsme se rozhodli rozšířit stávající klasifikátor tak, aby postihl celou šíři rodu s výjimkou cibulnatých kosatců.

  In 2015, the Council of Plants Genetic Resources agreed to include genus Hemerocallis (daylily) and genus Paeonia (peony) into the collections of genetic resources of the National Program. In addition to the selection of plants suitable for the National Program, we started to prepare descriptor lists for these genera in cooperation with students of the Department of Horticulture Faculty of Agrobiology, Food and Natural Resources Czech University of Life Science, Prague. The descriptor list was supposed to cover botanical characteristics of wild species as well as the advanced garden ornamental varieties, because the species of peonies and daylilieas are medicinal plants and it is therefore appropriate to incorporate them in the National Program. At the same time, it turned out that the descriptor list used for Iris is intended primarily for bearded irises (Iris subgen. Iris). However, in the last twenty years, the Czech breeders have specialized also in other groups of irises, especially in Siberian and Japanese irises and Spuria group, which don’t have any beard on outer tepals and have other differerent characteristics from the subgenus Iris. Therefore, we have decided to extend the existing descriptor list to cover the whole genus except bulb irises.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0307335

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  Smlouva_klasifikátor_šablona_JŠ_IK.DOCX051.2 KBOtheropen-access
  Klasifikátory Sekerka Metodika OSVĚDČENÍ.jpg1802.5 KBPublisher’s postprintopen-access
  SEKERKA Klasifikátory Metodika.pdf05.9 MBPublisher’s postprintopen-access
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.