Number of the records: 1  

Využití odpadu ze zpracování technického konopí pro výrobu adsorpčních uhlíkatých materiálů.

 1. 1.
  0520563 - ÚCHP 2020 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Šrámek, V. - Staf, M. - Pohořelý, Michael - Beňo, Z.
  Využití odpadu ze zpracování technického konopí pro výrobu adsorpčních uhlíkatých materiálů.
  [Utilization of waste from processing of industrial hemp for production of carbonaceous adsorbents.]
  Sborník příspěvků z konference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019 - (Lisý, M.; Slabá, V.), s. 95-102. ISBN 978-80-214-5825-3.
  [Konference Energie z biomasy XX. Lednice (CZ), 17.09.2019-19.09.2019]
  R&D Projects: GA MZe(CZ) QK1820175; GA MZe(CZ) QK1910056
  Grant - others: AV ČR(CZ) StrategieAV21/3
  Program: StrategieAV
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : carbonization * pyrolysis * activated carbon
  OECD category: Chemical process engineering

  Využití odpadních materiálů z biomasy pro výrobu uhlíkatých sorbentů může představovat vhodnou náhradu komerčně dostupného aktivního uhlí. Práce se zabývá dvoustupňovou přípravou sorbentu ve dvou samostatných aparaturách vlastní konstrukce provozovaných na VŠCHT Praha. První fáze zahrnuje pyrolýzu konopného pazdeří při teplotách 450–850 °C a druhá fáze aktivaci pyrolýzního zbytku prostřednictvím vodní páry při teplotách 740 a 800 °C. Vzniklý aktivovaný materiál byl zkoumán z hlediska vlastností klíčových pro sorpci, tj. specifického povrchu dle BET a celkového specifického objemu pórů a distribuce velikosti pórů. Výsledné parametry byly porovnány s komerčně dostupným aktivním uhlím vyrobeným rovněž aktivací vodní parou.

  Utilization of waste biomass for production of carbonaceous adsorbents would be a suitable substitution of comercially available activated carbon. This work focuses on a two step preparation in two separate apparatus of own construction operated at UCT Prague. The first step involves pyrolysis of the hemp hurd at temperature range 450–850 °C and the second step is based on activation of the pyrolysis residue via steam at temperatures 740 and 800 °C. The prepared activated material was examined for key sorption parameters: specific surface are by BET equation, total specific pore volume and pore size distribution. The results were compared to comercially available activated carbon produced also via the steam activation.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0305222

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  SKMBT_C22020012013491.pdf172.4 MBPublisher’s postprintopen-access
   
Number of the records: 1