Number of the records: 1  

Buddhistická diplomacie Číny I. Jižní a jihovýchodní Asie

 1. 1.
  0519641 - OÚ 2020 RIV CZ cze J - Journal Article
  Hrubý, Jakub
  Buddhistická diplomacie Číny I. Jižní a jihovýchodní Asie.
  [Chinese Buddhist Diplomacy towards South and Southeast Asia.]
  Nový Orient. Roč. 73, č. 3 (2018), s. 9-23. ISSN 0029-5302
  Institutional support: RVO:68378009
  Keywords : China * buddhist diplomacy * Myanmar * Sri Lanka
  OECD category: Political science
  Method of publishing: Metadata only

  Zvýšenou ekonomickou a politickou aktivitu Číny doprovází promyšlená kampaň vedená prostředky veřejné a kulturní diplomacie, která má za cíl zlepšit mezinárodní image země. Čína je prezentována jako starobylá a mírumilovná civilizace, jejíž mocenský vzestup neznamená ohrožení, ale naopak přináší nové možnosti. Vedle myšlenek a hodnot konfucianismu se v repertoáru čínské kulturní diplomacie čím dál častěji objevuje i buddhismus. Článek argumentuje, že však nejde o obrodu náboženství v pravém slova smyslu. Jak dokazuje rozbor různých s buddhismem spjatých kulturně-diplomatických aktivit Číny, jež cílí na Indii, Nepál, Šrí Lanku a Barmu, státní podpora a okázalé vyzdvihování buddhismu jsou především projevem snahy státní moci využít Buddhova učení a jeho symbolického potenciálu k dosažení strategických zájmů ČLR na domácí stejně jako na mezinárodní scéně

  Heightened economic and political activity of the PRC in the past decade has been accompanied by an elaborate public diplomacy campaign which aims at improving the image of the country. China is presented as an ancient and inherently peaceful civilization. The world community is repeatedly reassured that China’s recent rise is not a threat to world peace but rather an opportunity for a harmonious world based on a different set of values. Buddhism plays an increasingly important role as a part of traditional Chinese values. However, as the article documents with several case studies, the ostentatious state support for Buddhism and invocation of a shared Buddhist past with various countries in the region primarily serve the strategic interests of the PRC, with Buddhism being used for its symbolic potential both within the country and in its diplomatic relations
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0304646

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.