Number of the records: 1  

Knihověda.cz – nový nástroj pro práci s národní retrospektivní bibliografií

 1. 1.
  0518897 - KNAV 2020 RIV cze U - Conference, Workshop Arrangement
  Veselá, Lenka
  Knihověda.cz – nový nástroj pro práci s národní retrospektivní bibliografií.
  [Knihověda.cz - a New Tool for Working with National Retrospective Bibliographies.]
  [Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Praha, 22.11.2019-22.11.2019, (W-CST 23/0)]
  R&D Projects: GA MK(CZ) DG16P02H015
  Keywords : Knihověda.cz * book culture * digital humanities * retrospective bibliography
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)

  Cílem workshopu byla prezentace výsledků projektu Knihověda.cz, pracovní verze webového portálu a možnost věcného připomínkování ze strany potencionálních uživatelů.

  The aim of the workshop was to present the results of the project Knihověda.cz, the working version of the web portal and the possibility of factual comments from potential users.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0304072

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.