Number of the records: 1  

Habent Sua Fata Bibliothecarii

 1. 1.
  0518892 - KNAV 2020 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Veselá, Lenka
  Preceptor a jeho žák (knižní dary Jana Makovského Petru Vokovi z Rožmberka).
  [Praeceptor and His Pupil (Book Gifts from Jan Makovský to Petr Vok of Rosenberg).]
  Habent Sua Fata Bibliothecarii. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2019 - (Linda, J.; Janečková, J.; Jelen, J.; Bendová, L.), s. 44-48. ISBN 978-80-7247-159-1
  Institutional support: RVO:67985971
  Keywords : Petr Vok of Rosenberg * book culture * Jan Makovský
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)

  Studie je věnována dvěma knižním darům, které věnoval rožmberský preceptor Jan Makovský Petru Vokovi z Rožmberka. Kromě rukopisu náboženského a etického charakteru, který se nedochval a je znám jen díky původnímu katalogu rožmberské knihovny, se jedná o tištěný spis Jana Lutera o oltářní svátosti vydaný z roku 1551. Makovský věnoval traktát svému bývalému významnému studentovi v roce 1562 a dochoval se v knihovně augustiniánského kláštera u sv. Tomáše v Praze. Oba příklady svědčí nejen o přetrvávajících kontaktech mezi bývalým učitelem a posledním členem rodu Rožmberků po ukončení jeho oficiálního působení v rožmberských službách, ale ukazují i způsoby, jakým Jan Makovský ovlivňoval náboženské a etické postoje mladého Petra Voka.

  The study is concerned with two book gifts, devoted from Jan Makovský, tutor of Rosenberg noble family, to Petr Vok of Rosenberg. Apart from the manuscript of religious and ethical character, which has not survived and which is known thanks to the latter catalogue of Rosenberg Library, it deals mainly with the printed Lutheran tractate about Holy Communion from 1551. Makovský dedicated the tractate to his former eminent student in 1562 and it has preserved in the Library of Augustinian Monastery founded by St. Thomas Church in Prague. Both exemplars refer not only to persisting contacts between the former tutor and the last member of Rosenberg family after finishing tutor`s official engagement, but above all show the disposition of Jan Makovský to influence religious and ethical attitudes of young Petr Vok.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0304193

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  Sborník I. Š_Makovský.pdf3210.6 KBPublisher’s postprintopen-access
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.