Number of the records: 1  

Rozšíření industriálních památek ovlivňujících historický vývoj nivní krajiny v Arcidiecézi olomoucké

 1. 1.
  0518128 - ÚGN 2021 RIV CZ cze L2 - Special Maps
  Havlíček, M. - Kuda, František - Kirchner, Karel - Machar, I. - Svoboda, J.
  Rozšíření industriálních památek ovlivňujících historický vývoj nivní krajiny v Arcidiecézi olomoucké.
  [Distribution of industrial monuments affecting the historical development of the floodplain landscape in the Olomouc Archdiocese.]
  Internal code: specializovaná mapa ; 2019
  Technical parameters: dopad technických vodohospodářských objektů a industriálních objektů na vývoj nivní krajiny v rámci Arcidiecéze olomoucké v 19. až 20. století
  Economic parameters: specializovaná mapa zaměřená na technické vodohospodářské objekty a industriální objekty s dopadem na vývoj nivní krajiny v rámci Arcidiecéze olomoucké v 19. až 20. století.
  R&D Projects: GA MK DG16P02B014
  Institutional support: RVO:68145535
  Keywords : industrial monuments * floodplain landscape * archdiocese of Olomouc
  OECD category: Architectural design
  http://virtus.upol.cz/ado/vystup.html

  Mapa byla vytvořena v rámci Programu NAKI II - DGB 16P02B014 - Kulturní dědictví krajiny Arcidiecéze olomoucké - výzkum, prezentace a management.
  Mapa zachycuje technické vodohospodářské objekty a industriální objektů s dopadem na vývoj nivní krajiny v rámci Arcidiecéze olomoucké v 19. až 20. století. Při zpracování mapy byly využity staré topografické mapy (1763-1768, 1836-1837, 1876, 1953-1956), měřítka 1:28 800 a 1:25 000, detailní mapy Stabilního katastru v měřítku 1:2 880, současné mapové podklady a detailní modely terénu. V prostředí GIS byly lokalizovány na všech mapových podkladech vodohospodářské technické objekty a industriální objekty využívající vodní pohon.

  The map was created within the NAKI II program, grant number DGB 16P02B014 (Cultural heritage of landscape of the Archdiocese of Olomouc - research, presentation and management). The map presents technical water management and industrial constructions with an impact on the development of the floodplain landscape within the Olomouc Archdiocese in the 19th to 20th centuries.
  Old topographic maps, from periods: 1763-1768, 1836-1837, 1876, 1953-1956, in scale 1:28 800 a 1:25 000, detailed maps of the Stable Cadastre in 1: 2 880 scale, contemporary maps and detailed terrain model, were used for the map processing. In the GIS environment, water management technical and industrial constructions using a water power were located on mentioned map.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0303305

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  schvaleni_vystupu_specializovanych_ map.pdf276.5 KBOtherrequire
  Mapa_industrialni_pamatky_pruvodni_zprava.pdf0705.7 KBOtherrequire
  UGN_0518128.jpg01.9 MBOtherrequire
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.