Number of the records: 1  

Gender pay gap v akademické sféře

 1. 1.
  0517861 - SOÚ 2020 cze U - Conference, Workshop Arrangement
  Crofony, Timea - Dvořáčková, Jana
  Gender pay gap v akademické sféře.
  [Gender pay gap in academic sphere.]
  [Praha, 03.12.2019-03.12.2019, (W-CST 9/0)]
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LTI17013
  Institutional support: RVO:68378025
  Keywords : gender * science * gender dimension in research
  OECD category: Sociology
  https://genderaveda.cz/workshop-gender-pay-gap-v-akademicke-sfere/

  Workshop byl zacílen na téma gender pay gap v akademické sféře. Účastnily se ho dvě hostky: socioložka Lenka Simerská z MPSV, která představila nástroj Logib k odhalení nerovností v odměňování a právnička Šárka Homfray, která se věnovala právům zaměstnanců v otázce rovného zacházení. Hlavní otázky byly následující:
  Jak měřit nerovnost v odměňování? Jaké faktory nerovné odměňování způsobují? Jak předcházet nerovnému odměňování?


  The workshop was dealing with the topic of gender pay gap in academia. There were two speakers: a sociologist Lenka Simerska from the Ministry of Work, who presented a tool Logib, which can help detect unequal pay treatment and a lawyer Šárka Homfray, who spoke about the rights of employees considering the equal treatment. The main questions were as follows: How we can measure gender pay gap? Which factors contribute to unequal treatment? How to prevent gender pay gap?
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0303121

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.