Number of the records: 1  

Tištěný pamětový prvek a jeho čtecí zařízení.

 1. 1.
  0509522 - ÚCHP 2020 RIV cze P1 - User Module
  Kubáč, L. - Akrman, J. - Dzik, P. - Veselý, M. - Klusoň, Petr - Morozová, Magdalena
  Tištěný pamětový prvek a jeho čtecí zařízení.
  [Printed memory element and its reading device.]
  2019. Owner: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. - Centrum organické chemie s.r.o. - Vysoké učení technické v Brně. Date of the utility model acceptance: 20.12.2019. Utility model number: 33558
  R&D Projects: GA MV VI20162019037
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : printed memory element * uniform nanoparticles * special polymer
  OECD category: Physical chemistry
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0033/uv033558.pdf

  Tištěný paměťový prvek využívá polovodivé uniformní nanočástice kovového oxidu. Ty jsou uspořádány tak, aby jejich kvalitativní elektrochemická odezva na přítomnost světla odpovídající vlnové délky byla zcela reprodukovatelná a v plném rozsahu kalibrovatelná. Kvantitativní odezva je nastavována pomocí přetištěného UV filtru na bázi speciálního polymeru. Ten je schopen elektrochemickou odezvu tlumit a toto tlumení je opět možná reprodukovat i kalibrovat. Čtecí zařízení pak obsahuje tříelektrodový systém a odpovídající zdroj záření.

  The printed memory element is based on the utilisation of highly uniform nanoparticles of a specific metal oxide. These particles are arranged in the way to secure their fully qualitative response when brought into the contact with photons of a specific energy. The qualitative electrochemical response must be fully reproducible and subjectable to calibration. The quantitative response is adjustable with help of a special polymer which partly overcoats the sublayer of the conductive nanoparticles. The polymer film acts as an efficient UV filter. The electrochemical response is in this way intentionally diminished. However, it must be again achieved in a fully reproducible mode. The reading device comprises the cell with the three electrode arrangement and a source of well-defined illumination.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0304366

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  uv033558.pdf3398.3 KBPublisher’s postprintopen-access
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.