Number of the records: 1  

Kořeny a tváře národního parlamentu. Česká národní rada 1968-2018. Sborník z konference konané 17.-18. května 2018 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky

 1. 1.
  0507298 - ÚSD 2020 CZ cze H - Proceedings (Czech conference)
  Gjuričová, Adéla (ed.) - Zahradníček, Tomáš (ed.)
  Kořeny a tváře národního parlamentu. Česká národní rada 1968-2018. Sborník z konference konané 17.-18. května 2018 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.
  [Roots and Faces of the National Parliament. Czech National Council, 1968-2018.]
  Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2019. 107 s. ISBN 978-80-7285-218-5.
  [Česká národní rada. Kořeny a tváře národního parlamentu. Praha (CZ), 17.05.2018-18.05.2018]
  Grant - others:AV ČR(CZ) StrategieAV21/11; AV ČR(CZ) SAV-18-28
  Program: StrategieAV; Bilaterální spolupráce
  Institutional support: RVO:68378114
  Keywords : history of parliaments * socialist Czechoslovakia * Czech National Council
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)

  Sborníkem se zahajuje soustavnější výzkum České národní rady a obecně národních parlamentů ve federativním Československu. Obsahuje odborné studie týkající se zakládání České národní rady v roce 1968, jejího parlamentního života v období normalizace i oživení po roce 1989. Druhou část tvoří vzpomínky aktérů všech tří etap tak, jak byly zaznamenány při konferenci.

  The volume opens a systematic research of the Czech National Council and more generally, of national parliaments in federal Czechoslovakia. It includes studies on establishing the National Council in 1968, its parliamentary life in late Socialist period as well as its revival after 1989. The second part contains memories by actors of all three of these stages recorded during the conference.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0298310

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.