Number of the records: 1  

Zahrada slov: ad honorem Zuzana Silagiová

 1. 1.
  0504962 - FLÚ 2020 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Šedinová, Hana
  Diptam a peredixion aneb jak některé rostliny prospívají zvířatům.
  [Dittany and Peredixion, or How Some Plants Are Beneficial to Animals.]
  Zahrada slov: ad honorem Zuzana Silagiová. Praha: Filosofia, 2019 - (Černá, J.; Kocánová, B.; Nývlt, P.), s. 71-89. ISBN 978-80-7007-562-3
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : animal self-healing * dictamnus * peredixion * Aristotle * Pliny the Elder * Thomas Cantimpratensis * Physiologus
  OECD category: Specific languages

  Antičtí a středověcí autoři se ve svých výkladech o přírodě zabývají mimo jiné schopností živočichů chránit se nebo se léčit rozličnými rostlinnými látkami. Tato schopnost je v příspěvku demonstrována na bylině diptamu, kterou se léčí zranění jeleni a divoké kozy, a na cizokrajném stromu peredixion, symbolu Krista, který svým stínem chrání holubice před drakem - ďáblem. Obě rostliny reprezentují při prvním pohledu dvě odlišné tradice, neboť zprávy o jejich blahodárném působení pocházejí z pramenů rozdílné povahy: o diptamu a jeho léčivých účincích pojednávají farmakologické spisy a přírodovědné encyklopedie, zatímco pověst o stromu peredixion pochází z raněkřesťanského alegorického spisu Physiologus. Přesto i středověcí encyklopedisté spatřují v popise skutečných vlastností rostlin a živočichů skrytý význam a mají neustále na paměti to, že svět živočichů a rostlin odhaluje lidem mravní zákon, jímž by se měli řídit v životě na tomto světě, a poskytuje člověku vhodné návody k přípravě na budoucí spásu.

  Ancient and medieval authors deal with the ability of some animals to protect or cure themselves by various plant substances. This is illustrated on the example of the Cretan dittany, used by deer and wild goats to heal their wounds, and further on the exotic tree peredixion, a symbol of Christ, whose shadow reportedly protects doves from the dragon - the Devil. At first glance, the two plants represent two different traditions, for the information about their beneficial effect comes from sources of different genres: the medicinal effects of the dittany have been described in pharmacological treatises and encyclopaedias of natural science, while the legend of the peredixion tree comes from the early Christian allegorical work Physiologus. However, not only the author of Physiologus, but also medieval encyclopaedists saw a hidden sense in descriptions of actual properties of animals and plant revealed to mankind the moral code they should follow durirng their life in this world and that it provided a proper guidance for a man preparing for future salvation.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0296492

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.