Number of the records: 1  

Způsob izolace rtuti z roztoku a zařízení k provádění tohoto způsobu.

 1. 1.
  0504861 - ÚCHP 2020 RIV cze P - Patent Document
  Punčochář, Miroslav - Šyc, Michal - Stanovský, Petr - Veselý, Václav
  Způsob izolace rtuti z roztoku a zařízení k provádění tohoto způsobu.
  [Process for isolating mercury from a solution and apparatus for carrying out the process.]
  2019. Owner: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Date of the patent acceptance: 11.12.2019. Patent Number: 308148
  R&D Projects: GA TA ČR TG01010097
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : method of isolating mercury * wastewater * decontaminated
  OECD category: Chemical process engineering
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/308/308148.pdf

  Způsob izolace rtuti z roztoku, při němž se roztok obsahující rozpuštěné soli kovů a soli rtuti přivede do katodové komory elektrodialyzační jednotky, a do její anodové komory, oddělené od katodové komory anion-propustnou membránou, se přivede elektrolyt, roztok se podrobí elektrolýze, během níž se přechodem aniontů do anodové komory zvýší pH roztoku v katodové komoře na hodnotu pH ≥ 8,5, a z takto upraveného roztoku se vyloučí hydratované oxidy a/nebo hydroxidy rozpuštěných kovů, na něž se sorbují soli rtuti, zejména komplexní soli rtuti, a takto připravená suspenze se odvede z katodové komory a podrobí filtraci za získání filtrátu a pevné fáze obsahující izolované soli rtuti, načež se alespoň část filtrátu odvede do anodové komory jako elektrolyt. Řešení se týká i zařízení upravené pro provádění uvedeného způsobu. Postup a zařízení umožňují dekontaminaci odpadních vod a dalších roztoků obsahujících rtuť bez potřeby přidávání sorbentů či jiných činidel.

  Method of isolating mercury from a solution, where a solution containing dissolved metal salts and mercury salts is fed into the cathode chamber of an electrodialysis unit, and an electrolyte is placed in its anode chamber separated from the cathode chamber by an anion-permeable membrane, the solution is subjected to electrolysis during which the transition of anions into the anode chamber, the pH of the solution in the cathode chamber is raised to ≥ 8.5, and hydrated oxides and / or hydroxides of dissolved metals to which mercury salts, in particular complex mercury salts, and such prepared suspension is removed from the cathode chamber and filtered to obtain a filtrate and a solid phase containing isolated mercury salts, after which at least a portion of the filtrate is discharged into the anode chamber as an electrolyte. The invention also relates to a device for carrying out the method. The process and apparatus allow wastewater and other mercury-containing solutions to be decontaminated without adding sorbents or other reagents.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0305543

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  308148.pdf14327.1 KBPublisher’s postprintopen-access
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.