Number of the records: 1  

Způsob značení papírových dokumentů a jejich identifikace pomocí rentgenové fluorescence a identifikátor k provádění tohoto způsobu.

 1. 1.
  0504860 - ÚCHP 2020 RIV cze P - Patent Document
  Veselý, M. - Dzik, P. - Klusoň, Petr - Krystyník, Pavel - Kubáč, L. - Akrman, J. - Ďurovič, M. - Drábková, K. - Benetková, B. - Krejčí, J. - Hricková, K. - Bartl, B. - Urbánek, Š. - Paulusová, H.
  Způsob značení papírových dokumentů a jejich identifikace pomocí rentgenové fluorescence a identifikátor k provádění tohoto způsobu.
  [Method of marking paper documents and identifying them by X-ray fluorescence and an identifier for the method.]
  2019. Owner: Vysoké učení technické v Brně - Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. - Centrum organické chemie. Date of the patent acceptance: 13.11.2019. Patent Number: 308087
  R&D Projects: GA MV VI20162019037
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : detection elemen * protection against being stolen * fluorescence trace
  OECD category: Chemical process engineering
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/308/308087.pdf

  Způsob značení papírových dokumentů spočívá v nanesení bezbarvého a semitransparentního označovacího elementu a lokačního elementu na povrch papírového dokumentu tiskovou technikou tvořící identifikační kód pro identifikaci pomocí rentgenové fluorescence. Označovací element se připraví smísením bezbarvého základu tiskové barvy s kódovací směsí ve formě koloidní disperze alespoň dvou chemicky inertních sloučenin lanthanoidů a/nebo aktinoidů a/nebo přechodných kovů. Lokační element obsahuje pigment generující fluorescenci po ozáření infračerveným zářením nebo laserem. Předmětem tohoto vynálezu je rovněž identifikátor pro značení a identifikaci papírových dokumentů, který je tvořen spojením výše popsaných elementů.
  The method of marking paper documents consists of applying a colourless and semi-transparent marking element and a location element to the surface of the paper document by printing an identification code for identification by X-ray fluorescence. The marking element is prepared by mixing a colourless ink base with a coding mixture as a colloidal dispersion of at least two chemically inert compounds of lanthanides and / or actinoids and / or transition metals. The location element consists of a fluorescent-generating pigment when irradiated with infrared or laser. The invention also provides an identifier for marking and identifying paper documents, which is formed by a combination of the elements described above.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0302921

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  Patentová listina.pdf4198.6 KBPublisher’s postprintopen-access
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.