Number of the records: 1  

Způsob hydrolýzy bílkovinné biomasy, kapalný hydrolyzát připravitelný tímto způsobem a jejich použití.

 1. 1.
  0504384 - ÚCHP 2020 RIV cze P - Patent Document
  Hanika, Jiří - Šolcová, Olga - Rousková, Milena - Šabata, Stanislav - Jandejsek, Z. - Fulín, T. - Jandejsek, Z. - Stránská, M. - Jírů, M. - Kaštánek, P. - Kronusová, O.
  Způsob hydrolýzy bílkovinné biomasy, kapalný hydrolyzát připravitelný tímto způsobem a jejich použití.
  [A method for the hydrolysis of protein biomass, a liquid hydrolyzate obtainable by this process and its use.]
  2019. Owner: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. - RABBIT Trhový Štěpánov a.s. - Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - EcoFuel Laboratories s.r.o. Date of the patent acceptance: 15.05.2019. Patent Number: 307856
  R&D Projects: GA TA ČR TE01020080
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : protein biomass * keratin * hydrolysis
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  OBOR OECD: Chemical process engineering
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/307/307856.pdf

  Předkládané řešení se týká způsobu hydrolýzy bílkovinné biomasy, ve kterém se v prvním kroku biomasa smíchá s vodou a podrobí se hydrolýze v kyselém prostředí uhlíkatých kyselin s disociační konstantou pKa menší než 4, v inertní atmosféře a při tlaku alespoň 0,1 MPa a teplotě v rozmezí od 90 do 150 °C po dobu alespoň 0,5 hodiny za vzniku hydrolyzátu s obsahem nízkomolekulárních proteinů, rozpustných ve vodě, aminokyselin, acylglycerolů a volných alifatických mastných kyselin, doprovázené následnou enzymaticky katalyzovanou hydrolýzou při teplotě do 60 °C, přičemž enzymem je proteáza, za vzniku kapalného hydrolyzátu obsahujícího směs aminokyselin, nízkomolekulárních proteinů o relativní molekulové hmotnosti do 10 kD, acylglycerolů, kde acyl je s výhodou odvozený od C12 až C24 mastných kyselin, a C12 až C24 alifatických mastných kyselin. Předkládané řešení se dále týká hydrolyzátu bílkovinné biomasy obsahující keratin a/nebo kolagen a jeho použití.

  The invention concerns a process for the hydrolysis of protein biomass in which, in the first step, the biomass is mixed with water and subjected to hydrolysis in an acidic environment of carbon acids with a dissociation constant pKa of less than 4, under an inert atmosphere and at a pressure of at least 0.1 MPa and a temperature from 90 to 150 ° C for at least 0.5 hours to form a hydrolyzate containing low molecular weight water-soluble proteins, amino acids, acylglycerols and free aliphatic fatty acids, followed by subsequent enzymatic catalyzed hydrolysis at up to 60 °C, the enzyme being a protease to form a liquid hydrolyzate comprising a mixture of amino acids, low molecular weight proteins with a relative molecular weight of up to 10 kD, acylglycerols where the acyl is preferably derived from C12 to C24 fatty acids, and C12 to C24 aliphatic fatty acids. The invention also includes a protein biomass hydrolyzate containing keratin and / or collagen and its use.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0297263
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  307856.pdf1211.8 KBPublisher’s postprintopen-access
   
Number of the records: 1