Number of the records: 1  

Kompozitní chirální membrána, způsob její přípravy a způsob obohacování směsí enantiomerů.

 1. 1.
  0504152 - ÚCHP 2021 RIV cze P - Patent Document
  Gaálová, Jana - Yalcinkaya, F. - Kohout, M. - Cuřínová, Petra - Stibor, I. - Izák, Pavel
  Kompozitní chirální membrána, způsob její přípravy a způsob obohacování směsí enantiomerů.
  [Composite chiral membrane, preparation method and methods of enrichment of mixtures of enantiomers.]
  2020. Owner: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. - Technická univerzita v Liberci - Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Date of the patent acceptance: 02.09.2020. Patent Number: 308513
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : separation * chiral membrane * chiral drugs
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  OBOR OECD: Chemical process engineering
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/308/308513.pdf

  Kompozitní membrána, která obsahuje mikrovlákennou termoplastovou vrstvu ze směsi polyethylenu a polypropylenu a nanovlákennou vrstvu z polymeru vybraného ze skupiny zahrnující polyamidy, polyurethany, polymočoviny a jejich směsi, které společně tvoří laminát, a polymer nanesený na vláknech a obsahující chirální monomerní jednotky odvozené od trans-1,2-diaminocyklohexanu a achirální monomerní jednotky odvozené od chloridu vícesytné achirální karboxylové kyseliny a 1,3-diaminobenzenu, přičemž polymer tvoří vnější vrstvu membrány. Řešení dále popisuje použití kompozitní membrány pro chirální separace, a způsob přípravy této membrány. Je popsán způsob obohacování kapalných směsí enantiomerů nebo roztoků směsí enantiomerů o jeden enantiomer, nebo separace enantiomerů, a zařízení pro provádění tohoto způsobu.

  A composite membrane comprising a micro-fibre thermoplastic layer of a mixture of polyethylene and polypropylene and a nanofibre layer of a polymer selected from the group consisting of polyamides, polyurethanes, polyureas and mixtures of them, which together form a laminate, and a polymer deposited on the fibres and containing chiral monomer units derived from trans- 1,2-diaminocyclohexane and achiral monomer units derived from a polyhydric achiral carboxylic acid chloride and 1,3-diaminobenzene, the polymer forming the outer layer of the membrane. The solution also describes the use of a composite membrane for chiral separations, and a method of preparing this membrane. A process for enriching liquid mixtures of enantiomers or solutions of mixtures of enantiomers by one enantiomer, or for separating enantiomers, and the apparatus for carrying out this process are described.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0311772
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  308513.pdf0548.6 KBPublisher’s postprintopen-access
   
Number of the records: 1