Number of the records: 1  

Sestava pro elektrickou stimulaci buněčné kultury v kultivační desce

 1. 1.
  0503388 - FGÚ 2019 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Štěpanovská, Jana - Matějka, Roman - Bačáková, Lucie
  Sestava pro elektrickou stimulaci buněčné kultury v kultivační desce.
  [Experimental setup for cell culture electrical stimulation in a culture plate.]
  Internal code: FGU-2018-VKB01 ; 2018
  Technical parameters: Kultivační komora využívá standardní kultivační desky (6jamkové) ke kterým byl vytvořen speciální transparentní polykarbonátový kryt jež obsahuje průchodky se stimulačními elektrodami.
  Economic parameters: Technické řešení je určeno pro výzkum a vývoj v oblasti tkáňového inženýrství a regenerativní medicíny.
  R&D Projects: GA MZd(CZ) NV15-33018A
  Institutional support: RVO:67985823
  Keywords : stem cells * electric stimulation
  OECD category: Technologies involving the manipulation of cells, tissues, organs or the whole organism (assisted reproduction)

  Kostní tkáň je elektricky aktivní při mechanickém zatížení. Tato aktivita je dána díky piezoelektricitě kolagenu a pohybu elektrolytů ve struktuře kosti. Pohyb iontů vyvolává mimo elektrických účinků i magnetické pole, což stimuluje kmenové buňky v okolní tkáni k diferenciaci do osteoblastů. Navržená experimentální sestava umožňuje generování elektrických pulzu pro možnost studia chování diferenciace kmenových buněk směrem k osteoblastům a při vývoji kostních implantátů.

  Bone tissue is electrically active under mechanical loading. This activity is due to the piezoelectricity of collagen and the movement of electrolytes in the bone structure. In addition to electrical effects, the movement of ions induces magnetic fields, which stimulate stem cells in the surrounding tissue to differentiate into osteoblasts. The proposed experimental set-up allows generation of electrical pulses to study the behavior of stem cell differentiation towards osteoblasts and bone implant development.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0295205

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.