Number of the records: 1  

Způsob kultivace kmenů mikrořas

 1. 1.
  0503066 - BÚ 2019 RIV cze P - Patent Document
  Kaštánek, P. - Přibyl, Pavel - Cepák, Vladislav - Lukavský, Jaromír
  Způsob kultivace kmenů mikrořas.
  [Method of cultivation of strains of microalgae.]
  2018. Owner: EcoFuel Laboratories s. r. o - Botanický ústav AV ČR v. v. i. Date of the patent acceptance: 12.12.2018. Patent Number: 307626
  R&D Projects: GA TA ČR TE01020080
  Institutional support: RVO:67985939
  Keywords : co-cultivation * fatty acids * carotenoids
  OECD category: Other biological topics
  https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.pta.frm

  Při způsobu kultivace kmenů mikrořas se v jednom bioreaktoru se současně kultivují alespoň jeden kmen mikrořas převážně s akumulací karotenoidů ve své buněčné biomase a alespoň jeden jiný kmen mikrořas převážně s akumulací polynenasycených mastných kyselin ve své buněčné biomase. Přednostně se kultivují jako kmen převážně s akumulací karotenoidů ve své buněčné biomase zelené řasy z řádu Sphaeropleales, zejména zelená řasa Scenedesmus sp., a jako kmen převážně s akumulací polynenasycených mastných kyselin ve své buněčné biomase eustigmatofytní řasy z řádu Eustigmatales, zejména eustigmatofytní řasa Trachydiscus sp, nebo eustigmatofytní řasa Trachydiscus minutus. Kmeny mikrořas kultivovaných způsobem podle vynálezu se používají jako nutriční doplněk pro výživu zvířat i výživu člověka a k extrakci směsi polynenasycených mastných kyselin a karotenoidů.

  In a micro-algae culture method, at least one strain of microalgae is grown in one bioreactor, predominantly with the accumulation of carotenoids in its cell biomass and at least one other strain of microalga predominantly with the accumulation of polyunsaturated fatty acids in its cell biomass. Preferably, they are cultivated as a strain predominantly with the accumulation of carotenoids in their cell biomass of green algae of the order Sphaeropleales, in particular the green alga Scenedesmus sp., And as a strain predominantly with the accumulation of polyunsaturated fatty acids in their cellular biomass of the eustigmatophytic algae of the order Eustigmatales, especially the eustigmatic alga Trachydiscus sp , or eustigmatic alga Trachydiscus minutus. The strains of micro-algae cultured by the method of the invention are used as a nutritional supplement for both animal and human nutrition and for the extraction of a mixture of polyunsaturated fatty acids and carotenoids.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0295162

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  PATENT Lukavský 307626.pdf3378.4 KBOtheropen-access
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.