Number of the records: 1  

Databáze rukopisů a bibliografie kodikologické literatury

 1. 1.
  0502964 - MÚA 2019 RIV CZ cze J - Journal Article
  Hrdinová, Martina
  Databáze rukopisů a bibliografie kodikologické literatury.
  [Database of manuscripts and bibliography of codicological literature.]
  Studie o rukopisech. Roč. 48, [0] (2018), s. 185-191. ISSN 0585-5691
  R&D Projects: GA MK(CZ) DG16P02H015
  Keywords : database of manuscripts * codicology
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)

  Příspěvek představuje databázi rukopisů a bibliografie kodikologické literatury, která je vyvíjena Oddělením pro soupis a studium rukopisů Masarykova ústavu a Archivu AV ČR. Databáze umožňuje katalogizaci nových rukopisů a vkládání dat z tištěných katalogů i záznamů retrospektivní a recentní bibliografie, stejně jako aktualizaci stávajících popisů. Je tvořena třemi vzájemně propojenými částmi – databází rukopisů, databází kodikologické literatury a nově i databází institucí a fondů, do které jsou zadávány aktuální údaje o institucích vlastnících a spravujících historické fondy a sbírky rukopisů.


  This paper presents the database of manuscripts and bibliography of codicological literature, which has been developed by the Department for the Cataloguing and Study of Manuscript at the CAS Masaryk Institute and Archive. This database facilitates the cataloguing of new manuscripts and the inclusion of data from printed catalogues and records of retrospective and recent bibliography, as well as updating existing descriptions. It comprises three interconnected sections: the database of manuscripts, the database of codicological literature and most recently the database of institutions and fonds, including current information on institutions owning and administering historical fonds and manuscript collections.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0294802

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.