Number of the records: 1  

Knihovny a jejich majitelé. Odraz zájmu a touhy po poznání

 1. 1.
  0502567 - KNAV 2019 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Veselá, Lenka
  Užitečné, či nepotřebné? Knihy z Čech a Moravy jako dar královny Kristiny švédským vzdělávacím institucím v polovině 17. století.
  [Useful or Unnecessary? Books from Bohemia and Moravia as a Gift of the Queen Kristina to the Swedish Educational Institutions in the Middle of the 17th Century.]
  Knihovny a jejich majitelé. Odraz zájmu a touhy po poznání. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2018 - (Heilandová, L.; Pavelková, J.), s. 63-73. ISBN 978-80-7051-259-3
  Institutional support: RVO:67985971
  Keywords : Sweden * war booty * book culture * history of libraries * Bohemia
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)

  Studie je věnována knižním souborům ze švédské knižní kořisti z českých zemí, které švédská královna Kristýna I. darovala v letech 1649-1653 nově založeným gymnáziím a církevním institucím ve Švédsku. Studie analyzuje obsahové zaměření knih dochovaných v Kapitulní knihovně ve Strängnäs a bývalé gymnaziální knihovny ve Västerås a pokouší se objasnit historické okolnosti a motivy tohoto knižního daru.

  The study is devoted to the book collections from the Czech war-booty that Swedish Queen Kristina I donated between 1649 and 1653 to the newly-established gymnasiums and church institutions in Sweden. The study analyses the content of the books preserved in the Domkyrkan bibliotek in Strängnäs and Stiftsbiblioteket in Västerås and attempts to clarify the historical circumstances and motives of this book gifts.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0295548

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  KNIHOVNY A JEJICH MAJITELÉ Užitečné, či nepotřebné_.pdf21.3 MBPublisher’s postprintopen-access
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.