Number of the records: 1  

Tavicí prostor kontinuální sklářské tavicí pece a způsob tavení v tomto prostoru

 1. 1.
  0501857 - ÚSMH 2019 RIV cze P - Patent Document
  Němec, Lubomír - Hrbek, L. - Jebavá, Marcela - Brada, J.
  Tavicí prostor kontinuální sklářské tavicí pece a způsob tavení v tomto prostoru.
  [Melting space of continuous glass melting furnace and method of melting glass in this space.]
  2018. Owner: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. - Glass Service, a. s. Date of the patent acceptance: 19.12.2018. Patent Number: 307659
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TH02020316
  Institutional support: RVO:67985891
  Keywords : glass melt * glass furnace * space utilization * melt flow * convection
  Subject RIV: JH - Ceramics, Fire-Resistant Materials and Glass
  OBOR OECD: Ceramics
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/307/307659.pdf

  Řešení se týká tavicího prostoru kontinuální sklářské pece, otápěného topnými elektrodami, a způsobu tavení skla v tomto tavicím prostoru za účelem maximálního využití tavicího prostoru pro tavicí děje, přičemž důležitým parametrem je správná distribuce energie v podélné ose tavicího prostoru.

  Continuous glass melting space heated by electrodes was suggested. The right energy distribution in longitudinal axis of the melting space is the crucial parameter to achieve the highest possible space utilization for melting processes, high melting performance, and low energy consumption.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0293832
   
Number of the records: 1