Number of the records: 1  

Měření změn napětí v horninovém masivu v okolí průzkumné štoly staveniště Skalka pomocí tenzometrických svorníků v roce 2018

 1. 1.
  0500881 - ÚGN 2019 RIV CZ cze V - Research Report
  Staš, Lubomír - Zajícová, Vendula
  Měření změn napětí v horninovém masivu v okolí průzkumné štoly staveniště Skalka pomocí tenzometrických svorníků v roce 2018.
  [Measurements of stress changes in the rock mass around the exploratory gallery site Skalka using tenzometric bolts in 2018.]
  Ostrava: Energoprůzkum Praha, spol. s.r.o, 2018. 32 s.
  Source of funding: N - Non-public resources
  Keywords : rock massif * Skalka * tenzometric bolts
  OECD category: Geology

  Předmětem tohoto díla je pokračování sledování měření změn napětí v horninovém masivu v návaznosti na předchozí měření z let 1997 - 2017 v okolí průzkumné štoly pomocí tenzometrických svorníků, zabudovaných do stropu a boků průzkumné a přístupové štoly. Měření probíhalo v průběhu roku 2018.

  The subject of this work is to continue to monitor the measurement of stress changes in the rock mass following the previous measurements from 1997-2017 in the vicinity of the reconnaissance gallery using strain gauge bolts embedded in the ceiling and hips of the reconnaissance and access galleries. Measurements took place during 2018.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0292929

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.