Number of the records: 1  

Meritokratické ideály ve vědě vs. podpora genderové rovnosti

 1. 1.
  0499779 - SOÚ 2019 cze U - Conference, Workshop Arrangement
  Dvořáčková, Jana
  Meritokratické ideály ve vědě vs. podpora genderové rovnosti.
  [Meritocratic ideals in science vs. gender equality measures.]
  [Praha, 06.12.2018-06.12.2018, (W-CST 5/0)]
  R&D Projects: GA MŠMT(CZ) LTI17013
  Institutional support: RVO:68378025
  Keywords : science * gender equality * meritocracy
  OECD category: Sociology

  Široká důvěra v meritokratické ideály, dle nichž postavení jedinců odráží jejich talent a píli, napomáhá ospravedlňovat přetrvávající nerovnosti a zneviditelňovat jejich strukturální kořeny. Meritokratické argumenty bývají také často mobilizovány v případě rezistencí vůči opatřením zaměřeným na podporu genderové rovnosti ve vědeckých institucích. Cílem workshopu bylo diskutovat vybraná úskalí meritokratického hlediska a účinné způsoby protiargumentace.

  A widespread belief in meritocratic ideals according to which one´s position and success are determined predominantly by talent and efforts helps to legitimize societal inequalities and invisibilize their structural roots. Meritocratic ideals are often mobilized in resistances against gender equality measures implemented by research or higher education institutions. The aim of the workshop was to discuss common pitfalls related to meritocratic arguments and provide effective counter-arguments.

  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0291970

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.