Number of the records: 1  

Plány genderové rovnosti

 1. 1.
  0499778 - SOÚ 2019 cze U - Conference, Workshop Arrangement
  Dvořáčková, Jana
  Plány genderové rovnosti.
  [Gender equality plans.]
  [Praha, 01.11.2018-01.11.2018, (W-CST 4/0)]
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LTI17013
  Institutional support: RVO:68378025
  Keywords : gender equality plans * research performing organizations
  OECD category: Sociology

  Workshop se zaměřoval na zásady vytváření plánů genderové rovnosti v akademických institucích coby nástroje systematického řešení genderové rovnosti. Vedle obecných principů sestavování plánu byly představeny příklady existujících plánů a opatření. Pozornost byla dále věnována faktorům, které jsou rozhodující z hlediska úspěšnosti implementace a udržitelnosti opatření.

  The aim of the workshop was to introduce the main principles of setting up a gender equality plan in academic institutions. It focused on examples of existing gender equality plans and common gender equality measures and discussesed factors that are key for successful implementation, as well as sustainability of the measures.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0291967

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.