Number of the records: 1  

Výpočet průběhu potenciálů a simulace chování iontů vápníku v Paulově iontové pasti

 1. 1.
  0499236 - ÚPT 2019 RIV CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Vadlejch, Daniel - Oral, Martin - Lešundák, Adam - Pham, Minh Tuan - Čížek, Martin - Číp, Ondřej - Slodička, L.
  Výpočet průběhu potenciálů a simulace chování iontů vápníku v Paulově iontové pasti.
  [Calculation of potentials and simulation of the behavior of calcium ions in Paul´s linear ion trap.]
  Sborník příspěvků multioborové konference LASER58. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2018 - (Růžička, B.), s. 53-54. ISBN 978-80-87441-24-4.
  [LASER58. Třešť (CZ), 17.10.2018-19.10.2018]
  R&D Projects: GA ČR GB14-36681G; GA MŠMT(CZ) LO1212; GA MŠMT ED0017/01/01
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : linear ion trap * micromotion * FEM * laser spectroscopy * metrology * secular motion * secular frequency
  OECD category: Optics (including laser optics and quantum optics)

  Přesnost experimentů prováděných zachycenými ionty uvnitř Paulovy lineární iontové pasty je velmi závislá na velikosti reziduálního pohybu iontů. Dva odlišné režimy radiofrekvenčního řízení elektrod se porovnávají s ohledem na velikost iontového mikromotoru ve směru osy pasti. Toto porovnání mikropohybu zachyceného iontu je prováděno numerickým výpočtem metodou konečných prvků pro geometrii, což odpovídá pasti umístěnému v laboratoři Ústavu vědeckých přístrojů AV ČR v Brně. Výsledky výpočtů ukazují, že symetrický režim řízení by měl být vhodnější pro oslabení axiální složky mikropohybu zachycených iontů.

  Precision of the experiments performed using trapped ion within Paul’s linear ion trap is highly dependent on the magnitude of ion’s residual motion. Two different radiofrequency driving modes of the electrodes are compared with respect to magnitude of the ion’s micromotion in the direction of trap’s axis. This comparison of the trapped ion’s micromotion is carried by numerical calculation using finite element method for geometry, which corresponds to trap located in laboratory of Institute of Scientific Instruments, Czech Academy of Science in Brno. The results of the calculations show that symmetrical driving mode should be more suitable to attenuation of trapped ion’s micromotion’s axial component.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0291466

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.