Number of the records: 1  

Osvětlovací panel umožňující regulaci UV složky záření pro měření aktivity povrchů obsahující oxidy titanu.

 1. 1.
  0498666 - MBÚ 2019 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Hrouzek, Pavel
  Osvětlovací panel umožňující regulaci UV složky záření pro měření aktivity povrchů obsahující oxidy titanu.
  [Illumination panel allowing regulation of the radiation UV intensity for measurement of the activity of surfaces containing titane oxide.]
  Internal code: G-MBÚ-2018-02 ; 2018
  Technical parameters: Osvětlovací panel o rozměrech 50–60 cm
  Economic parameters: Umožňuje současné použití viditelného UV záření o různých intenzitách.
  R&D Projects: GA MŠk ED2.1.00/03.0110; GA MŠk(CZ) LO1416
  Institutional support: RVO:61388971
  Keywords : illumination panel * microalgae * cyanobacteria
  OECD category: Microbiology

  Osvětlovací panel byl primárně vyvinut pro účely stanovení vlivu UV záření na řasovou populaci rostoucí na pevných površích obsahující fotokatalytické oxidy titanu. Osvětlovací panel o rozměrech (50–60 cm) je rozdělen na dvě identická osvětlovací pole. V každém osvětlovacím poli se střídají dva typy LED diod. Prvním typem jsou LED diody emitující záření s obdobným spektrem slunečnímu záření zajištující optimální růst řas, druhým pak LED diody s emitovanou specifickou vlnovou délkou 360 nm zajištující excitaci oxidu titaničitého (Obr 2.). V obou nezávislých polích lze regulovat jak intensitu viditelného, tak intensitu UV záření. Proto je tento osvětlovací panel možné využít pro studium vlivu materiálů obsahující oxidy titanu (např. vzorky omítek, dlaždic atd.) na nárůsty mikroorganismů efektu fotokatalytického efektu oxidů titanu kvůli vhodné vlnové délce emitovaného UV záření.

  This illumination panel was primarily developed for purposes of determination of the effect of the UV radiation on the algal population growing on solid surfaces containing titan oxides. The panel has dimensions 50 x 60 cm (L x W) and it is divided into two identical light fields. Within each field two sets of LED stripes are placed and alternating to ensure the homogeneity of the light field. The first one is emitting the radiation with the spectrum similar to that of sun-light which is allowing the growth of algae. The second one is emitting the UV radiation of the wave length of 360 nm which is facilitating excitation of the titan oxide. In both light fields the intensity of both sets of LEDs can be regulated. This setup allows to determine the effect of the photocatalytic material on aerophytic algae regularly growing on these surfaces.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0290954

   
   
Number of the records: 1