Number of the records: 1  

Zařízení pro regeneraci fosforu z popela čistírenského kalu.

 1. 1.
  0497612 - ÚCHP 2019 RIV cze P1 - User Module
  Šyc, Michal - Svoboda, Karel - Václavková, Šárka - Pohořelý, Michael
  Zařízení pro regeneraci fosforu z popela čistírenského kalu.
  [A Device for Phosphorus Recovery from Sewage Plant Sludge Ash.]
  2018. Owner: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Date of the utility model acceptance: 16.10.2018. Utility model number: 32191
  R&D Projects: GA TA ČR TE02000236
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : sewage sludge * phosphorus recovery * thermochemical treatment
  OECD category: Chemical process engineering
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0032/uv032191.pdf

  Předmětem technického řešení je zařízení pro úpravu popela z čistírenských kalů, v němž jsou popely kombinací mikrovlnného dielektrického ohřevu a reakce s chemickým činidlem upraveny tak, že se významně zvýší biologická dostupnost přítomného fosforu při snížení znečištění těžkými kovy. Takto upravený popel čistírenských kalů je pak možno díky vysoké bio-dostupnosti přítomného fosforu, nulové kontaminaci patogenními mikroorganismy i organických polutantů a nízké zátěži těžkými kovy efektivně využít v zemědělství jako zdroj fosforu.

  The proposed technical solution allows for sewage sludge phosphorus recovery. The core of the invention is an sewage sludge ash treatment device, which combines thermal treatment promoted by microwave dielectric heating with a reaction chemical aditive. By such treatment the bioavailability of the phosphorous present is significantly enhanced, while heavy metal pollution level is reduced. Sewage sludge ash treated in this way may serve as an effective source of agricultural phosphorus.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0290159

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  uv032191.pdf1279.4 KBPublisher’s postprintopen-access
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.