Number of the records: 1  

Velká Morava a Přemyslovský stát v kulturní identitě Čechů, Moravanů a Slováků

 1. 1.
  0496297 - ARÚ 2019 CZ cze A - Abstract
  Maříková-Kubková, Jana
  Velká Morava a Přemyslovský stát v kulturní identitě Čechů, Moravanů a Slováků.
  [Great Moravia and Přemyslid state in the cultural identity of Czechs, Moravians and Slovaks.]
  Mezioborová konference Na prahu nové doby 26. 10. 2018 - 29. 10. 2018. Anotace příspěvků. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2018. s. 31-32.
  [Na prahu nové doby. Mezioborová konference o počátcích Československé republiky. 26.10.2018-29.10.2018, Praha]
  Grant - others:AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
  Program: StrategieAV
  Institutional support: RVO:67985912
  Keywords : cultural identity * Great Moravia * Přemyslid state
  OECD category: Archaeology
  https://www.dropbox.com/sh/7xva6yyoun6xduh/AAAXdS5ytnvoN4q5v1ZnpiiXa?dl=0

  Na počátku 21. století by se mohlo zdát, že období raného středověku již dávno ztratilo na aktuálnosti. Opak je ale pravdou. Dodnes se jedná o určující období pro tvorbu identity evropských zemí, bývalé Československo a jeho nástupnické republiky nevyjímaje. Přednáška se zabývala rolí interpretace raného středověku v období po 1. a 2. světové válce.

  At the beginning of the 21st century it might seem that the early Middle Ages had long since been lost to the topicality. But the opposite is true. To date, it is a decisive period for the creation of the identity of European countries, including former Czechoslovakia and its successor republics. The lecture dealt with the role of the interpretation of the early Middle Ages in the period after World War I and World War II.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0289129

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.