Number of the records: 1  

Prach v expozici a depozitáři Národního muzea.

 1. 1.
  0494771 - ÚCHP 2019 RIV CZ cze J - Journal Article
  Mašková, Ludmila - Smolík, Jiří - Ondráček, Jakub - Zíková, Naděžda
  Prach v expozici a depozitáři Národního muzea.
  [Dust at the Exhibition and the Depository of the National Museum.]
  Fórum pro konzervátory-restaurátory. Roč. 2018, č. 2018 (2018), s. 42-45. ISSN 1805-0050
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : aerosols * indoor * museums
  OECD category: Physical chemistry

  Znečištění vnitřního prostředí muzeí a depozitářů prachem představuje závažné riziko pro předměty v nich uložené. Prachové částice způsobují nejen zašpinění, ale hrubé částice mohou abrazí mechanicky poškozovat povrchy, jemné částice, které mohou být kyselé nebo alkalické povahy, bývají též hygroskopické. Mohou tak způsobovat chemickou degradaci nebo navlhání vystavených předmětů. Koncentrace prachových částic byla sledována v expozici pravěku Národního muzea (NM) v Praze a v depozitáři historického textilu NM v Terezíně. Výsledky ukázaly, že hlavním zdrojem jemných částic na obou lokalitách jsou emise z dopravy, pronikající z venkovního prostředí. Významným zdrojem hrubých částic ve výstavním sále v Praze jsou návštěvníci.

  Dust in museums and depositories can be harmful for materials stored there. Dust particles not only cause soiling, but coarse particles can damage surfaces by abrasion and fine particles of acidic or alkaline character may cause chemical degradation or moistening due to their hygroscopicity. Indoor air quality was evaluated in the exposition of prehistory of the National Museum (NM) in Prague and in the depository of historical textile of the NM in Terezín. The results indicated traffic emissions penetrating indoors from the outdoor air as a main source of fine particulate matter indoors at both localities and visitors as an important source of coarse particles in the exhibition hall in Prague.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0287841

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  08_Mašková_Smolík_Ondráček_Zíková.pdf31.1 MBPublisher’s postprintopen-access
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.