Number of the records: 1  

Stanovení velikostní distribuce inhalačního aerosolu za podmínek dýchacího ústrojí.

 1. 1.
  0494667 - ÚCHP 2019 RIV CZ cze J - Journal Article
  Mašková, Ludmila - Ondráčková, Lucie - Kozáková, Jana - Kovářová, Eliška - Ždímal, Vladimír
  Stanovení velikostní distribuce inhalačního aerosolu za podmínek dýchacího ústrojí.
  [Determination of Particle Size Distribution of Inhalation Aerosol under Respiratory Tract Conditions.]
  Chemické listy. Roč. 112, č. 7 (2018), s. 446-449. ISSN 0009-2770. E-ISSN 1213-7103
  R&D Projects: GA MŠMT(CZ) LTC17010
  EU Projects: Foundation for Science and Technology(XE) MP1404 - COST Action
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : inhalation medicine * number particle size distribution * mass particle size distribution
  OECD category: Physical chemistry
  Impact factor: 0.311, year: 2018

  Cílem této studie bylo porovnání velikostní distribuce aerosolu generovaného kapesními inhalátory naměřené dvěma metodamia odhadnutí možné změny velikostní distribuce při průchodu z inhalátoru do lidského dýchacího ústrojí. Hodnoceno bylo šest inhalátorů běžně používaných k léčbě astmatu a CHOPN. Výsledky ukázaly, že polohy hlavních módů velikostní distribuce hmotnostní koncentrace získané pomocí obou metod byly srovnatelné. Na základě hodnocení velikostní distribuce početní koncentrace a bočního rozptylu v korelovaném režimu měření pomocí online spektrometru se podařilo určit dva módy jednotlivých chemických složek pouze pro jeden inhalátor MDI, zatímco pro druhý inhalátor MDI se výsledky obou metod lišily. Monomodální distribuce byla měřena u všech čtyř inhalátorů DPI, i když jeden z nich obsahoval dvě léčivé složky. Při změně teploty a RH byl pozorován jen minimální posun velikostní distribuce vybraných inhalantů, což naznačuje, že při přechodu léčiva z inhalátoru do dýchacího ústrojí nedochází k významné změně jeho vlastností a není tedy ovlivněno místo depozice léčiva. Z výsledků vyplývá, že použití online spektrometrů pro hodnocení velikostní distribuce částic inhalačních léčiv představuje vhodnou alternativu k tradičnímu způsobu měření.

  The aim of this study was to determine particle size distributions (PSDs) generated by six pocket inhalers (2 × MDIs – metered dose inhalers and 4 × DPIs – dry powder inhalers) used in the treatment of asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Two methods were compared – cascade impactor and time-of-flight online spectrometer. The results showed that the main modes positions of mass PSDs obtained by either of the methods were comparable. During the measurements of number PSDs by using of APS spectrometer, we measured bimod-al distributions for MDI inhalers and monomodal ones for DPI inhalers. The differences of PSDs measured under ambient and respiratory tract conditions were minimal and did not influence the deposition area of inhalants. The results showed that the determination of the PSDs by online spectrometer is a suitable alternative to the traditional methods of measuring the particle size distributions of inhalation aerosol.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0287767

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  18742.pdf1326.4 KBPublisher’s postprintopen-access
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.