Number of the records: 1  

Zařízení pro energetické a materiálové využití suchých stabilizovaných čistírenských kalů.

 1. 1.
  0490435 - ÚCHP 2019 RIV cze P1 - User Module
  Pohořelý, Michael - Moško, Jaroslav - Svoboda, Karel - Zach, Boleslav - Šyc, Michal
  Zařízení pro energetické a materiálové využití suchých stabilizovaných čistírenských kalů.
  [Device for Energy and Material Utilization of Dry Stabilized Sludge Sludge.]
  2018. Owner: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Date of the utility model acceptance: 10.04.2018. Utility model number: 31693
  R&D Projects: GA TA ČR TE02000236
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : fluidized bed * dry flue gas treatment * sewage sludge
  OECD category: Chemical process engineering
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0031/uv031693.pdf

  Užitný vzor popisuje zařízení pro fluidní spalování suchých čistírenských kalů se suchým odvodem popela a s čistící tratí obsahující katalytické keramické filtry a filtr s aktivním uhlím.

  The utility model describes a device for fluidized bed incineration of dry sewage sludge. The device provides outlet of the ash in a dry state and treatment of the flue gas in a reactor with catalytic ceramic filters and in an activated carbon-based filter.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0284660

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  uv031693.pdf1233.7 KBPublisher’s postprintopen-access
   
Number of the records: 1