Number of the records: 1  

Technologický postup eliminace negativního působení korozivní síry v izolačních olejích.

 1. 1.
  0489148 - ÚCHP 2019 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Šolcová, Olga - Kužílek, V. - Košanová, L. - Matějková, Martina - Maléterová, Ywetta - Kaštánek, František - Brázdil, J.
  Technologický postup eliminace negativního působení korozivní síry v izolačních olejích.
  [Technological Process for the Elimination of Negative Impacts of Corrosive Sulphur in Mineral Electro-Insulating Oils.]
  Internal code: eliminace negativního působení korozivní síry ; 2017
  Technical parameters: Řešení problematiky korozivní síry v minerálních izolačních olejích, které je v popředí zájmu odborníků komise TC 10 při Mezinárodní elektrotechnické komisi (IEC) EU pro tvorbu norem transformátorů, je vysoce aktuální pro výrobu a distribuci elektrické energie, ekologických hledisek a ochrany zdraví obyvatel. Vzhledem k tomu, že v současnosti neexistuje spolehlivá technologie určená speciálně pro odstranění sloučenin korozivní síry z minerálních olejů, byly v rámci projektu optimalizovány a testovány postupy regenerace transformátorových olejů s ohledem na odstranění korozivní síry. Byl nalezen způsob regenerace použitých minerálních izolačních transformátorových olejů pomocí sorbentů, který je efektivní pro eliminaci sloučenin korozivní síry z transformátorových olejů. Ověřená technologie obsahuje mimo detailního popisu i ověření při zvětšování měřítka a využitelnost v praxi.
  Economic parameters: Popsanou technologií lze zajistit eliminaci sirných korozivních látek z olejové elektroizolační matrice ve shodě s požadavky normy ČSN EN 60422.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TA04020151
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : column application * regeneration of aged oils * elimination of corrosive sulphur substances
  OECD category: Chemical process engineering

  Bylo ověřeno, že princip regenerace použitých minerálních izolačních transformátorových olejů pomocí sorbentů v kolonovém uspořádání je efektivní i pro eliminaci sloučenin korozivní síry v těchto olejích. Laboratorními experimenty i v provozním měřítku bylo potvrzeno, že pro eliminaci sirných potenciálně korozivních látek z minerálních izolačních olejů lze použít komerční sorbent používaný při regeneraci provozně zestárlé olejové náplně. Byly důkladně popsány fyzikální a zejména texturní charakteristiky zkoumaného sorbentu. Na jejich základě jsou specifikované parametry, které je třeba nárokovat u sorbentu vhodného pro výše popsaný účel použití. Bylo ověřeno, že popsanou technologií lze zajistit eliminaci sirných korozivních látek z olejové elektroizolační matrice ve shodě s požadavky normy ČSN EN 60422. Popsaná ověřená technologie již byla v současné době úspěšně zavedena jako součást pravidelné nebo cílené diagnostiky vybraných vysokonapěťových transformátorů ve spolupráci s jejich provozovateli (ČEZ, ČEPS a další).

  The principle and effectivity of used mineral electro-insulating oils regeneration with the help of appropriate sorbents in column application were verified. Both in laboratory and operational scale was confirmed that commercially available sorbent for the regeneration of aged oils to improve their insulating and quality parameters, is also applicable for the corrosive sulphur elimination. The physical and primarily the textural characteristics of the considered sorbent were thoroughly described and the parameters required for the above mentioned purpose were specified. The elimination of corrosive sulphur substances from the mineral electro-insulating oils according the requirements of the Czech and European Standard ČSN EN 60422 was verified. Described technological process is recently implement as a part of the periodical or targeted diagnostics of representative high-voltage transformers in cooperation with their operators (ČEZ, ČEPS and others).
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0283621

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.