Number of the records: 1  

Výzkum pro energetiku: vybraná témata

 1. 1.
  0487669 - ÚCHP 2018 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Šyc, Michal - Svoboda, Karel - Pohořelý, Michael - Izák, Pavel - Jeremiáš, Michal - Punčochář, Miroslav
  Účinné a čisté postupy spalování a zplyňování pevných paliv.
  [Clean and Efficient Methods of Combustion and Gasification of Solid Fuels.]
  Výzkum pro energetiku: vybraná témata. Vol. 12126. Praha: Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., 2017, s. 40-56. Strategie AV21, Účinná přeměna a skladování energie, AV21/3. ISBN 978-80-200-2761-0
  Grant - others:AV ČR(CZ) StrategieAV21/3
  Program: StrategieAV
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : combustion * gasification * flue gas
  OECD category: Energy and fuels
  http://av21.avcr.cz

  Tento příspěvek sumarizuje zejména aktuální výzkumné směry a výhled do budoucna: konkrétně snižování environmentálních dopadů energetického využití alternativních a odpadních paliv, nové koncepce a postupy čištění spalin a odpadních plynů, postupy snižování emisí skleníkových plynů a možnost využití nových procesů jako je zplyňování pro decentralizovanou produkci tepelné, či elektrické energie.

  This paper summarizes the current research directions and future prospects with respect to the abatement of environmental impacts of the energy use of alternative and waste fuels, new concepts and procedures for flue gas cleaning, greenhouse gas emission reduction and the possibilities of application of new processes such as gasification for decentralized thermal and/or electricity production.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0282370

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  SKMBT_C22018020215060.pdf16.4 MBPublisher’s postprintopen-access
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.