Number of the records: 1  

Programovatelný LED panel pro velko-objemovou kultivační třepačku INNOVA (New Brunswick)

 1. 1.
  0484508 - MBÚ 2018 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Sobotka, Roman
  Programovatelný LED panel pro velko-objemovou kultivační třepačku INNOVA (New Brunswick).
  [Programmed LED panel for the INNOVA (New Brunswick) laboratory shaker.]
  Internal code: G-MBU-2017-03 ; 2017
  Technical parameters: Rozmery jsou 800 x 530 mm x 75 mm, Maximální intezita fotosyntetické aktivní radiace (PAR) na úrovni platformy třepačky 400 mikro-molů fotonů/m2/s
  Economic parameters: LED panel s nastavitelnou intenzitou osvětlení nahrazuje zářivkový panel dodávaný s velkoobjemovou třepačkou INNOVA od firmy New Brunswick (vlastněný firmou Eppendorf) pro kultivaci fotoautotrofních organismů. Původní panel je nicméně k takovému účelu nevhodný, zatímco tento LED panel umožňuje kultivaci až litrových objemů buněčné kultury za přesně řízených světelných pomínek.
  R&D Projects: GA MŠMT ED2.1.00/03.0110; GA MŠMT(CZ) LO1416
  Institutional support: RVO:61388971
  Keywords : LED panel * light regulation * phototrophic growth * INNOVA shaker
  OECD category: Microbiology
  http://www.alga.cz/c-544-vysledky-vav.html

  Kultivace patří k základním metodikám nezbytným pro fyziologické pokusy studující rychlost růstu a dělení mikroorganizmů, včetně řas a sinic, a jejich ovlivnění změnami podmínek. Kromě toho je precizní kultivace řas a sinic nezbytnou podmínkou i pro veškeré biochemické a molekulárně-biologické analýzy spojené se základním výzkumem v oblasti fotosyntézy. Takové to experimenty často vyžadují i kontrolovatelnou kultivace větších objemů buněk (litry kultury). Velko-objemové třepačky INNOVA firmy New Brunswick patří k nejlepším výrobkům na trhu s mnohaletou tradicí. Jedná se prakticky o standardní vybavení laboratoří zaměřených na molekulární biologie a biochemii, ale také poměrně drahou investici (~ 500,- tis Kč). Pro kultivaci sinic a řas je možné dokoupit zářivkový panel, který je umístěn uvnitř třepačky a lze ho zapínat/vypínat z ovládacího panelu. Intenzitu světla bohužel nelze nikterak regulovat, a vhledem k malým rozměrům panelu, se intenzita osvětlení velmi liší ve středu (160 microE fotonů) k okrajům (30 microE fotonů) plochy k uchycení držáků lahví. Tyto technické limity neumožnují přípravu kultur v kontrolovaném světelném režimu.
  Připravili jsme LED panel, který má velikost odpovídající přesně velikosti víka třepačky, kde je panel uchycený a rovnoměrně pokrytý pásky LED diod. Osvit třepací plochy je tak velmi rovnoměrný. Intenzitu osvětlení lze plynule měnit od 0 microE fotonů do přibližně 400 microE fotonů, a lze nastavit cykly světlo/tma. V kombinaci s třepačkou INNOVA, která umožňuje přesná nastavení otáček a teploty a objemy tekutých kultur od 8x 50 mL do 4 x 2.5 L je možné provádět experimenty, který vyžadují jak velké objemy tekuté kultury, tak přesnou kontrolu růstových podmínek.


  Cultivation is one of the basic methods required for physiological experiments studying the growth and division of microorganisms, including algae and cyanobacteria, and the effect of changes in growth conditions. Furthermore, cultivation of cyanobacteria and algae is an essential prerequisite for biochemical and molecular-biological analyses in most of photosynthetic studies. Such experiments often require well controlled cultivations of large volumes of cell cultures (liters). INNOVA laboratory shakers (New Brunswick) have very good reputation and are used almost as a standard (but not a cheap) equipment in biochemical and mol-biol laboratories. The cultivation of photosynthetic organisms under photoautotrophic conditions is possible in INNOVA shaker, however the standard bulb panel installed inside the shaker, is problematic. The size of the panel is much less than the size of shaker platform, which causes gradient of light intensity from the middle of the platform (160 microE photons) to each side (30 microE photons). Also, this bulb panel is not provided with a regulation of light intensity and together these parameters very limit the usability of the shaker for the cultivation of photosynthetic organisms.

  We constructed LED panel, which size is exactly of the size of shaker lid and the panel is covered evenly by LED strips. Light intensity is thus very evenly distributed over the entire surface of the platform and can be set to any value from 0 - 400 microE photons. Light – dark cycles (panel on/off) can be also programmed. Combination of this light panel and INNOVA shaker (a precise setting of rpm and temperature) is a powerful tool for the preparation of large volumes of photosynthetically grown liquid cultures under strictly controlled growth conditions.


  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0279693

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.