Number of the records: 1  

Nosič akaricidů s polymerním excipientem

 1. 1.
  0476889 - ÚMCH 2018 RIV CZ cze P1 - User Module
  Kamler, F. - Černoch, Peter
  Nosič akaricidů s polymerním excipientem.
  [A carrier of acaricides with a polymeric excipient.]
  2017. Owner: Výzkumný ústav včelařský, s.r.o. - Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. Date of the utility model acceptance: 07.02.2017. Utility model number: 30334
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TA04020318
  Institutional support: RVO:61389013
  Keywords : varroa destructor * acaricide carrier * polymer excipient
  OECD category: Polymer science
  http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0030/uv030334.pdf

  Nosič pro kontrolované uvolňování akaricidů s polymerním excipientem, aplikovaného na nosič transportním médiem, který slouží k hubení včelího parazita kleštíka včelího. Nosič je uložený v úlu mezi dvěma plástvemi.

  A carrier for the controlled release of acaricides with a polymeric excipient applied to a carrier medium which serves to control the bee colony parasite varroa destructor. The carrier is housed in a hive between two housings.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0274602

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.