Number of the records: 1  

Geografické sucho - jiný pohled na problematiku a její aplikaci v praxi

 1. 1.
  0472644 - ÚGN 2017 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Kolejka, Jaromír - Batelková, Kateřina - Ruda, A.
  Geografické sucho - jiný pohled na problematiku a její aplikaci v praxi.
  [The geographical drought – a different view of the issue and its application in practice.]
  Půdní a zemědělské sucho. Praha: VÚMOP, 2016 - (Rožnovský, J.; Vopravil, J.), s. 165-177. ISBN 978-80-87361-55-9.
  [Půdní a zemědělské sucho: mezinárodní konference. Kutná Hora (CZ), 28.04.2016-29.10.2016]
  Institutional support: RVO:68145535
  Keywords : natural risk * drought * land use planning * mitigation scenario
  Subject RIV: DE - Earth Magnetism, Geodesy, Geography
  http://www.cbks.cz/SbornikKHora2016/sbornikKH2016.pdf

  Česká republika jako středoevropská země čelí riziku sucha především v posledních dvou desetiletích a sucho představuje důležitý předmět pozornosti řady projektů akademické i aplikačních pracovišť. Zaměřili jsme se na tzv. geografické sucho způsobené společným účinkem reprezentativních faktorů všech přírodních složek krajiny a využitím ploch člověkem. Použitím technologie GIS jsme provedli vzorový výzkum vyvolaný vlnou horka a deficitem srážek v létě roku 2013. Použití detailních komponentních dat a dat o využívání ploch v rozlišení 1:50 000, bylo odlišeno územní pěti tříd rizika sucha. Některé z nejvíce ohrožených území leží v nejúrodnější oblasti zemědělské půdy na jižní Moravě. Umělé zavlažování zde musí být vybudováno především na velkých pozemcích, aby se po spuštění vlny horka předešlo ztrátám na úrodě.

  Czech Republic, the land locked Central-European country faces the risk of drought in the last two decades. This problem is being studied by number of academic and applied institutes. We have focused on the so called geographical drought caused by an integral impact of representative factors of all natural landscape components and human land utilizing. Using GIS technology, we have carried out an exemplar research ignited by the hot wave and the precipitation deficit in the 2013 summer. Using detail natural component maps and land use data at the resolution 1:50 000, five territorial classes of drought risk were distinguished. Some of the most endangered areas cover large territory in the most fertile agricultural land in Southern Moravia. The artificial irrigation has to be planned and constructed on large plots primarirly to prevent harvest loses after hot wave has started.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0269891

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  UGN_0472644.pdf1624 MBPublisher’s postprintopen-access
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.