Number of the records: 1  

Izolovaný sinicový kmen Nostoc sp. a izolovaný sinicový kmen Nodularia, sinicový metabolit, způsob přípravy sinicového metabolitu a použití sinicového metabolitu jako léčiva

 1. 1.
  0469919 - MBÚ 2017 RIV cze P - Patent Document
  Hrouzek, Pavel - Voráčová, Kateřina - Kuzma, Marek - Hájek, Jan - Urajová, Petra - Cheel Horna, José - Mareš, Jan - Lukešová, A. - Voloshko, L. - Pinevich, A. - Kopecký, Jiří - Villunger, A.
  Izolovaný sinicový kmen Nostoc sp. a izolovaný sinicový kmen Nodularia, sinicový metabolit, způsob přípravy sinicového metabolitu a použití sinicového metabolitu jako léčiva.
  [Isolated blue-green alga strain Nostoc sp. and isolated blue-green alga strain Nodularia, blue-green alga metabolite, process for preparing the blue-green alga metabolite and use of the blue-green alga metabolite as medicament.]
  2016. Owner: Mikrobiologický ústav AV ČR v. v. i. - Biologické centrum AV ČR, v. v. i. - Saint-Petersburg State University. Date of the patent acceptance: 30.03.2016. Patent Number: 305944
  R&D Projects: GA ČR GPP503/12/P614; GA MŠMT(CZ) LO1509
  Institutional support: RVO:61388971
  Keywords : nocuolin * strain Nostoc * blue-green alga metabolite
  Subject RIV: CB - Analytical Chemistry, Separation
  http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/305/305944.pdf

  Vynález se týká sinicového metabolitu nocuolinu A izolovaného ze sinicového kmene Nostoc sp. CCAP 1453/38 a/nebo ze sinicového kmene Nodularia sp. CCAP 1452/7 obecného vzorce I, kde molekulová hmotnost sinicového metabolitu je 298,421 g/mol a elementární složení je C16H30.nsub.2.n.O3 a centrální heterocyklus sinicového metabolitu je 5,6-dihyro-1,2,3-oxadiazin. Vynález se dále týká způsobu přípravy sinicového metabolitu a jeho použití jako léčiva.

  The present invention relates to blue-green alga metabolite nocuoline A isolated from the blue-green alga strain Nostoc sp. CCAP 1453/38 and/or from the blue-green alga strain Nodularia sp. CCAP 1452/7 of the general formula I, in which the molecular weight of the blue-green alga metabolite is 298.421 g/mole and elementary composition is Ci16Hi30Ni2Oi3 and a central heterocycle of the blue-green alga metabolite is 5,6-dihyro-1,2,3-oxadiazine. The invention further relates to a process for preparing the above-indicated blue-green alga metabolite as well as its use as a medicament.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0267690

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.