Number of the records: 1  

Stíny minaretů: Islám a muslimové jako předmět českých veřejných polemik

 1. 1.
  0464735 - OÚ 2017 CZ cze B - Monography
  Beránek, Ondřej (ed.) - Ostřanský, Bronislav (ed.) … Total 22 authors
  Stíny minaretů: Islám a muslimové jako předmět českých veřejných polemik.
  [The Shadows of the Minarets: Islam and Muslims as a Subject of the Czech Public Discourse.]
  Praha: Academia, 2016. 272 s. XXI. století. ISBN ISBN 978-80-200-2630-9
  Institutional support: RVO:68378009
  Keywords : Islam * Muslim * discourse

  Kniha nabízí sérii podnětných zamyšlení nad klíčovými oblastmi zdejšího střetávání i míjení se kolem islámu. Rozebírá vybrané otázky, jež v praxi vyvolávají nejčastější neshody a nedorozumění.

  The book offers series of stimulating considerations related to the crucial spheres of local polemics devoted to Islam. It discusses chosen subjects of the most frequent disagreement nad misunderstanding.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0267507

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.