Number of the records: 1  

Zařízení pro vícestupňové zplyňování uhlíkatých paliv.

 1. 1.
  0464211 - ÚCHP 2017 RIV cze P - Patent Document
  Pohořelý, Michael - Picek, I. - Skoblia, S.
  Zařízení pro vícestupňové zplyňování uhlíkatých paliv.
  [Apparatus for Multistage Gasification of Carbonaceous Fuels.]
  2016. Owner: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. - TARPO spol. s r.o. - Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Date of the patent acceptance: 07.09.2016. Patent Number: 306239
  R&D Projects: GA TA ČR TA04020583
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : gasification * multi-stage gasifier * thermochemical conversion
  OECD category: Chemical process engineering
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/306/306239.pdf

  Zařízení pro zplyňování uhlíkatých paliv obsahuje první nádobu (2), v níž je umístěna pyrolyzně-oxidační zóna, opatřená vzduchotěsným uzávěrem (3) pro doplňování paliva, míchačem (4) a alespoň jedním vstupem (15) primárního zplyňovacího média (16). Zařízení dále obsahuje druhou nádobu (7), v níž je umístěna parciálně oxidační zóna (17) a redukční zóna (13), přičemž dno druhé nádoby (7) je tvořeno pohyblivým roštem (19) odděleným od stěn nádoby (7) mezerou pro odvod popela, přičemž pohyblivý rošt (19) má otvory pro průchod produkovaného plynu. První (2) a druhá nádoba (7) jsou spojeny hrdlem (6), míchač (4) prochází po celé výšce nádoby (2) a je na konci opatřen zařízením (12) pro nabírání pyrolyzovaného paliva ve spodní části první nádoby (2) a pro jeho kontrolované vsypávání do druhé nádoby (7) hrdlem (6) a míchač (4) je nad zařízením (12) dále opatřen stříškou (11) pro zabránění nekontrolovatelnému vsypávání paliva do druhé nádoby (7) a v hrdle je uspořádána alespoň jedna tryska (8) pro vstup sekundárního zplyňovacího média do parciálně oxidační zóny.

  The present invention relates to an apparatus for multistage gasification of carbonaceous fuels comprising a first container (2) with a pyrolysis-oxidation zone arranged therein and provided with an airtight closure (3) for replenishing fuel, an agitator (4) and at least one inlet (15) of a primary gasification medium (16). The apparatus further comprises a second container (7) with a partially oxidation zone (17) and a reducing zone (13) arranged therein, wherein the bottom of the second container (7) is formed by a mechanical grate (19) separated from the container (7) walls by a gap for the removal of ash, whereby said mechanical grate (19) has openings for passage of the produced gas. The first container (2) and the second container (7) are connected with each other by a socket (6), the agitator (4) extends all over the container (2) height and is provided at its end with a device (12) for gathering the pyrolyzed fuel in the lower section of the first container (2) and for its controlled pouring in the second container (7) through the socket (6). The agitator (4) is provided above the apparatus (12) with a shelter (11) for uncontrolled pouring the fuel into the second container (7) and in the socket, there is arranged at least one nozzle (8) for inlet of a secondary gasification medium into the partially oxidation zone.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0263193

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  306239.pdf11726.7 KBPublisher’s postprintopen-access
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.