Number of the records: 1  

Stanovení kvality ovzduší různých typů archivů pomocí Ag/Cu kupónů

 1. 1.
  0462833 - ÚCHP 2017 RIV CZ cze J - Journal Article
  Mašková, Ludmila - Ďurovič, M. - Straka, R. - Smolík, Jiří
  Stanovení kvality ovzduší různých typů archivů pomocí Ag/Cu kupónů.
  [Evaluation of the Air Quality for Various Types of Archives Using Ag/Cu Coupons.]
  Fórum pro konzervátory-restaurátory. Roč. 2016, č. 2016 (2016), s. 49-52. ISSN 1805-0050.
  [Konference konzervátorů-restaurátorů. Brno, 13.09.2016-15.09.2016]
  R&D Projects: GA MK DF11P01OVV020
  Keywords : Ag/Cu coupons * indoor air quality * library
  Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry

  Stanovení úrovně znečištění vnitřního prostředí depozitářů a archivů plynnými polutanty je významným prvkem preventivní konzervace. Jednoduchým způsobem detekce korozivních plynů je expozice kupónů z mědi a stříbra a následná analýza korozní vrstvy. Tímto způsobem bylo provedeno měření kvality ovzduší ve čtyřech odlišných archivech a depozitářích. Paralelně s expozicí kupónů byly monitorovány koncentrace plynných polutantů. Výsledky ukázaly, že měření Ag/Cu kupóny je metodou vhodnou k orientačnímu zmapování kvality ovzduší ve velkém množství prostor. Studie dále ukázala, že vnitřní prostředí všech sledovaných depozitářů je nevhodné pro dlouhodobé uchování archiválií.

  Determinaton of the indoor gaseous pollution in depositories and archives is an important point of the preventive conservation. A simple method used for detection of corrosive gases is exposition of copper and silver coupons and further analysis of corrosion products. Using this method the air quality in four different archives and depositories was measured. In parallel with the coupons expositin gaseous pollutants concentrations were monitored. The results showed that measurements by Ag/Cu coupons are a method suitable for mapping of the air quality in many environments. This study also showed that indoor environments of all monitored depositories are not suitable for long-term storage of archivals.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0262209

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  17860.pdf1248.3 KBPublisher’s postprintopen-access
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.