Number of the records: 1  

K možnosti vydání výstrahy před rizikem vzniku sesuvů

 1. 1.
  0460841 - ÚGN 2017 CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Kirchner, Karel - Kolejka, Jaromír - Rapant, P. - Batelková, Kateřina
  K možnosti vydání výstrahy před rizikem vzniku sesuvů.
  [The possibility of issuing a warning against the landslide risk.]
  Svahové deformace a pseudokras 2016. Praha: ÚSMH Praha, 2016 - (Baron, I.; Hartvich, F.; Klimeš, J.), s. 15-16
  [Svahové deformace a pseudokras 2016. Michnovo Hradiště (CZ), 25.05.2016-28.05.2016]
  Institutional support: RVO:68145535
  Keywords : landslide * risk assessment * GIS
  Subject RIV: DE - Earth Magnetism, Geodesy, Geography

  Příspěvek se zabývá představením postupu hodnocení sesuvného rizika až po vydání včasného varování starostům potenciálně ohrožených oblastí. Postup se skládá z přípravné hodnotící fáze, po které následuje operativní fáze po splnění aktivizujících podmínek. Vlastní procedura se skládá z 9 základních kroků a využívá dostupná data o geomorfologii, geologii, půdách a využití ploch.

  The paper deals with the introduction of the procedure for evaluating landslide risk to the issuance of timely warnings to the mayors of potentially vulnerable areas. The procedure consists of preliminary evaluation phase followed by an operational phase after completion of activation conditions. The actual procedure consists of 9 basic steps and uses available data on geomorphology, geology, soils and land use.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0260821

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  UGN_0460841.pdf02.6 MBPublisher’s postprintopen-access
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.