Number of the records: 1  

Programovatelný regulátor intensity aktinických světel pro kultivaci fotosynteticky aktivních mikroorganismů

 1. 1.
  0456455 - MBÚ 2016 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Prášil, Ondřej
  Programovatelný regulátor intensity aktinických světel pro kultivaci fotosynteticky aktivních mikroorganismů.
  [Programmable light-intensity regulator for cultivation of microalgae.]
  Internal code: G-MBÚ-2015 ; 2015
  Technical parameters: Rozměry: 25x10x18cm Pracovní režim: 10-100% intensity, vypnuto
  Economic parameters: PRS je levnější a prostorově méně náročnou variantou řízení osvětlení pomocí PCI karet z počítače
  R&D Projects: GA MŠk ED2.1.00/03.0110; GA MŠk LO1416
  Institutional support: RVO:61388971
  Keywords : Arduino * 1-10V regulation * PWM regulation
  Subject RIV: EE - Microbiology, Virology

  Programovatelný Regulátor Světel (PRS) byl vyvinut pro regulaci fluorescentních světelných zdrojů firmy Osram s inteligentními předřadníky typové řady QUICKTRONIC DE LUXE HF DIM, stejne tak jako zdrojů LED osvětlení firmy MEAN WELL typu HVG, HLG, LPF, HLN. Srdcem PRSu je vývojový kit Arduino micro s mikrokontrolérem ATMEGA32U4. Pro simulaci přirozeného průběhu denního osvětlení je využíváno regulace 1-10V, která odpovídá 10-100% intensity světel, pro úplnou tmu pak relé zcela vypíná napájení ve spínané zásuvce. V řídícím programu běžícím v reálném čase lze měnit intensity světel po 254 krocích v časovém rozmezí jednotek milisekund až dní. Programování probíha přes standardní USB rozhraní. Výhodou tohoto uspořádaní je kromě nižší ceny, vyšší stupeň krytí IP a při simulaci přirozeného průběhu ozářenosti s postupným nárůstem intenzity lze dosahovat výšších maximálních ozářeností kultur fotosyntenticky aktivních mikroorganismů bez nežádoucích projevů fotoinhibice.

  Programmable Light Regulator (PLR) was developed to drive QUICKTRONIC DE LUXE HF DIM, the Electronic Control Gear (ECG) for OSRAM fluorescent lights. Apart from fluorescent lightning, it can be used to program light intensity changes of LED strips driven by HLN, LPF and HLG-P series of MEAN WELL power sources. The PLR is built around an Arduino Micro programmable logic controller which has ATMEGA32U4 chip. The light intensity can be regulated in the range from 10 to 100%. To achieve complete darkness with OSRAM dimmable ECG, it is necessary to switch off the AC power plug with built in relay. The software runs in real time and light intensity can be adjusted within 254 levels. Changes in intensity of the light can be set to intervals from milliseconds to days. Arduino micro is programmed via standard USB interface. The advantages of this setup are mainly lower price, higher Ingress Protection (IP) rating and the fact that the alga can be exposed to much higher peak intensities with sinusoidal light simulation.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0257034

   
   
Number of the records: 1