Number of the records: 1  

Způsob měření přímosti otvorů a zařízení pro provádění tohoto způsobu

 1. 1.
  0455611 - ÚPT 2016 RIV cze P - Patent Document
  Pajgrt, J. - Lazar, Josef
  Způsob měření přímosti otvorů a zařízení pro provádění tohoto způsobu.
  [Method of measuring straightness of holes and apparatus for making the same.]
  2015. Owner: Prototypa- ZM, s. r. o., Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. Date of the patent acceptance: 02.12.2015. Patent Number: 305627
  R&D Projects: GA MŠMT(CZ) LO1212
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : measurement of straightness of long bores * calibrated retroreflector * laser beam
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers
  http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/305/305627.pdf

  Patent představuje řešení pro měření přímosti dlouhých otvorů, typicky hlavní střelných zbraní. Patentované řešení vychází z pohybu kalibrovaného retroreflektoru otvorem, přičemž tento kopíruje nerovnosti. Jeho odchylky vůči středové ose otvoru jsou měřeny prostřednictvím odraženého laserového svazku, jehož poloha je snímána a vyhodnocována kamerou s příslušným software.

  Patent represents a solution for measurement of straightness of long bores, typically barrels of firearms. The solution is based on motion of a calibrated retroreflector through the bore while it follows the its indirectness. Deviations from the axis of the bore are measured through a reflected laser beam while the position of the beam is acquired and evaluated by a camera and software.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0256236

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.