Number of the records: 1  

Svahové pohyby jako přírodní hazard, jejich impakty a ohrožení krajiny

 1. 1.
  0453679 - ÚGN 2016 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Batelková, Kateřina - Kirchner, Karel
  Svahové pohyby jako přírodní hazard, jejich impakty a ohrožení krajiny.
  [Slope movements as natural hazard, their impact and threat of landscape.]
  Přírodní rizika a jejich sociální důsledky. Brno: Ústav geoniky AV ČR, 2015 - (Zapletalová, J.), s. 10-14. ISBN 978-80-86407-58-6.
  [CONGEO ´15 – Přírodní rizika a jejich sociální důsledky - Mezinárodní geografická konference /10./. Ostrava (CZ), 24.08.2015-25.08.2015]
  R&D Projects: GA MV VG20132015106
  Institutional support: RVO:68145535
  Keywords : slope movements * natural hazards * impact on landscape
  Subject RIV: DE - Earth Magnetism, Geodesy, Geography

  Příspěvek se zabývá svahovými pohyby a jejich vlivy na krajinu. Podrobně jsou diskutovány sesuvné události spojené s výraznými srážkovými periodami na Moravě a ve Slezsku. Výzkumy svahových deformací umožnily zpřesnění i revizi geneze některých mezoforem flyšového reliéfu ve vrchovinách a hornatinách východní Moravy (zbytky zarovnaných povrchů, mrazové sruby).

  The contribution deals with the landslides and their impact on the landscape. Landslide events associated with extreme rainfall periods in Moravia and Silesia are discussed in detail. Research of slope deformations allow to specification and revision of the genesis of some meso-forms of the flysch relief in the highlands and mountains of eastern Moravia (remnants of planation surfaces, frost-riven cliffs).
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0254422

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  UGN_0453679.pdf21.9 MBPublisher’s postprintopen-access
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.