Number of the records: 1  

Základní lidské právo na příznivé životní prostředí

 1. 1.
  0449860 - ÚSP 2016 RIV cze U - Conference, Workshop Arrangement
  Müllerová, Hana
  Základní lidské právo na příznivé životní prostředí.
  [Human Right to Environment.]
  [Praha, 16.10.2015, (K-CST 50/0)]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA14-32244S
  Institutional support: RVO:68378122
  Keywords : human rights * Constitutional Court * environmental NGOs
  Subject RIV: AG - Legal Sciences

  Konference byla zaměřena na základní lidské právo vztažené ke kvalitě resp. k ochraně životního prostředí, a to jak z teoretického hlediska, tak z pohledu situace v České republice. Řešeny byly zejména otázky možnosti využití nástrojů lidských práv pro ochranu životního prostředí obecně a lidského práva vztaženého ke kvalitě nebo k ochraně životního prostředí zvláště (jeho smysluplnosti, obsahu, vymahatelnosti), zhodnocení vývoje interpretace a dosavadní aplikace čl. 35 odst. 1 Listiny, včetně významu nálezu Ústavního soudu čj. I. ÚS 59/14 ze dne 30. 5. 2014, a výhledů do budoucna – jak toto právo interpretovat a jak dosáhnout toho, aby mohlo být využíváno a mohlo být reálným přínosem pro ochranu životního prostředí. Na konferenci vystoupilo 10 přednášejících převážně z akademické sféry a soudů.

  The conference held at the Czech Academy of Sciences focused on the interconnections between human rights and the environment, both in theory and in the Czech judicial case law. In 2014, there was a significant shift in the interpretation of the right to a favourable environment recognized under the Czech Constitution in the Czech Constitutional Court that accepted for the first time an environmental NGO claiming the right. The participants to the conference commented on this positive interpretational change and considered future prospects of the right in the Czech Republic.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0251275

   
   
Number of the records: 1