Number of the records: 1  

Možnosti predikce přívalových povodní

 1. 1.
  0447755 - ÚGN 2016 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Rapant, P. - Kolejka, Jaromír - Inspektor, T. - Batelková, Kateřina - Zapletalová, Jana - Kirchner, Karel
  Možnosti predikce přívalových povodní.
  [The possibilities of flash floods prediction.]
  Přírodní rizika a jejich sociální důsledky. Vol. 10. Brno: Ústav geoniky AV ČR, v.v.i, 2015 - (Zapletalová, J.), s. 30-33. ISBN 978-80-86407-53-1.
  [Mezinárodní konference CONGEO ´15 – Přírodní rizika a jejich sociální důsledky /10./. Ostrava (CZ), 24.08.2015-25.08.2015]
  R&D Projects: GA MV VG20132015106
  Institutional support: RVO:68145535
  Keywords : flash floods * prediction * meteorological radar data
  Subject RIV: DE - Earth Magnetism, Geodesy, Geography

  Přívalové, nebo též bleskové povodně jsou významným přírodním fenoménem dneška, kterému je v široké veřejnosti, mediích, systému veřejné správy i v odborné komunitě věnována značná pozornost Určujícím rysem přívalové povodně z pohledu krizového řízení je krátká doba mezi příčinou (příčinnou přívalovou srážkou) a jejím důsledkem (tj. zaplavením území a vznikem velkých škod, případně i ztrát na životech). Právě krátkost této doby znamená, že pro záchranu lidských životů je nezbytné získat výstrahu před hrozícím nebezpečím v co nejkratším čase po vzniku příčiny. K tomu byla vytvořena nová metodika, která umožňuje identifikovat vodoteče, u nichž může dojít k intenzivnímu odtoku srážkové vody a tím i k projevům přívalové povodně a umožňuje také vykreslit relativní hydrogramy pro jednotlivé úseky vodotečí (Rapant, et al., 2015).

  Flash floods are very important natural phenomenon today, which is devoted considerable attention in the general public, the media, the public administration system in the professional community The main characteristic of flash floods from the perspective of crisis management is the short time between the cause (torrential precipitation) and the result (flooding of the territory and the emergence of major damages or even loss of life). Right the shortness of time implies that to save lives it is necessary to obtain a warning of impending danger in the shortest possible time after the cause. To do this, a new methodology that enables to identify streams, which may be the subject of intense water runoff and thus manifestations of flash floods was created (Rapant, et al., 2015).
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0249515

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  UGN_0447755.pdf18205.9 KBPublisher’s postprintopen-access
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.