Number of the records: 1  

Figurace paměti. J.A. Komenský v kulturách vzpomínání 19. a 20. století

 1. 1.
  0443761 CZ BXXS
  Figurace paměti. J.A. Komenský v kulturách vzpomínání 19. a 20. století.
  [Figurations of memory. Jan Amos Comenius and cultures of rememberance in the nineteenth and twentiet centuries.]
  Praha: Scriptorium, 2014. ISBN 978-80-88013-08-2

   
   
Number of the records: 1