Number of the records: 1  

Z evolučního hlediska. Pojem evoluce v současné filosofii

 1. 1.
  0439974 - FLÚ 2015 CZ cze B - Monography
  Havlík, Vladimír - Hříbek, Tomáš - Hvorecký, Juraj - Nosek, Jiří - Parusniková, Zuzana
  Z evolučního hlediska. Pojem evoluce v současné filosofii.
  [From an Evolutionary Point of View. The Concept of Evolution in Contemporary Philosophy.]
  Praha: Filosofia, 2011. 335 s. ISBN 978-80-7007-358-2
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : evolution * naturalism * teleosemantics * epistemology * universal darwinism
  Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion

  První českojazyčná monografie zabývající se vlivem darwinismu v klíčových oblastech současné filosofie – filosofie vědy, filosofie mysli, etiky a epistemologie. Poskytuje přehled současného vztahu mezi filosofií a darwinismem a zároveň nabízí odlišné pohledy každého z autorů na témata jako je univerzální darwinismus, teleosémantika, etický naturalismus nebo Popperova evoluční epistemologie.

  This multi-author volume is the first Czech-language monograph tracing the influence of Darwinism in the key areas of contemporary philosophy. It covers philosophy of science, philosophy of mind, ethics and epistemology. While providing a useful survey of the current interface between philosophy and Darwinism, the book also offers a distinct perspective of each of its authors on topics such as universal Darwinism, teleosemantics, ethical naturalism, or Popper's evolutionary epistemology.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0243138
   
  Review DownloadSizeCommentaryVersionAccess
  2011_B_0439974_R2.pdf3267.6 KBPublisher’s postprintopen-access
Number of the records: 1