Number of the records: 1  

Zborník príspevkov z vedeckého kongresu "Zoológia 2014", 19. Feriancove dni

 1. 1.
  0439335 SK BXXS
  Manko, P. (ed.) - Baranová, B. (ed.)
  Zborník príspevkov z vedeckého kongresu "Zoológia 2014", 19. Feriancove dni.
  Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2014. ISBN 978-80-555-1140-5

   
   
Number of the records: 1